18 nov kl 09.00 ( 08.30) Fälttävling

Söndagen den 18 nov kl 09.00 fälttävling,  (50 metersbanan) OBS! Samling 08.30 för att hjälpa till att sätta upp banan. Bygger man inte, skjuter man inte – gammalt skytteordspråk

Samtliga deltagare måste anmäla närvaro till info@lsf.nu senast 2018 11 11, detta eftersom omfattande målmaterial måste införskaffas, hur mycket beror på antalet deltagare.

edit, anmälan till fälttävlingen stängd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

17 nov kl 14.00, A mot B mot C vapen tävling

Lördagen den 17 nov kl 14.00 A mot B mot C-vapen tävling – med handikapp – ,

Vapenlån, skriv en rad senast onsdagen innan till info@lsf.nu, enstala A resp B vapen finns för utlåning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förbundsavgiften

Till
Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska
Pistolskytteförbundet för år 2018 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2018 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2018, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST den 15 november 2018 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Laddpress till salu

En av våra skyttar vil sälja sin laddpress, Dillon square deal B med 9mm verktyg
Pris 3000kr . Vid intresse skriv en rad till info@lsf.nu

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

11 nov 2018, gevärstävling

Söndagen den 11 okt  kl 14.00 gevärstävling på 300 meter. Skytte sker dels  i klass liggande med öppna riktmedel och under normala tävlingsformer, dvs utan stöd. 3 tävlingsserier a 5 skott + 5 provskott, startavgift 50 kr, ammo 200 kr. Dessutom sker tävling i klass med kikarsikte och stöd. Kom gärna till tävlingen med ditt jaktgevär och se vad det duger till på härliga 300 meter. Äver årets nybörjare välkomna.

Reslutat 181111 gevärstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

10 nov 2018, månadstävling

Lördagen den 10 nov kl 14.00, månadstävling

Resultat 181110 Månadstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

3 nov 2018, poängfält

Lördagen den 3 nov  kl 14.00 tävling poängfält, bra träning inför fälttävlingen den 18 nov

Resultat 181103 Poängfält

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

28 okt kl 10.00 poängfält

Söndagen den 28 okt kl 10.00 tävling poängfält

Resultat 181028 poängfält

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

21 okt kl 15.00, gevärstävling

Söndagen den 21 okt  kl 15.00 gevärstävling på 300 meter. Skytte sker dels  i klass liggande med öppna riktmedel och under normala tävlingsformer, dvs utan stöd. 3 tävlingsserier a 5 skott + 5 provskott, startavgift 50 kr, ammo 200 kr. Dessutom sker tävling i klass med kikarsikte och stöd. Kom gärna till tävlingen med ditt jaktgevär och se vad det duger till på härliga 300 meter. Äver årets nybörjare välkomna.

Resultat 181021 gevärstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svartkrutsskytte – inskränkningar

MSG har beslutat att svartkrutsskytte på Spillepengen endast får ske om man är medlem i Svenska Svartkruts Skytte Federationen, detta under åberopande av att medlemmar där har en ansvarsförsäkring. LSFs påpekande att vanlig hemförsäkring också har en ansvarsförsäkringsdel (som även gäller vid sportsutövande) ville tydlingen MSG inte beakta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

20 okt 2018, månadstävling

Lördagen den 20 okt kl 14.00, månadstävling

Resultat 181020 Månadstävling

Eftersom numera färre skjutplatser finns till förfogande ( p g a nybyggnad) vilket ofta medför 2 skjutlag,  får pristagarna hämta ut sina priser även efter tävlingsdagen ( vilket i och för sig strider mot skyttetraditon, men särskilda skäl för avvikelsen får just nu anses föreligga). Skytt måste dock själv bevaka att få sitt pris vid annat skyttetillfälle.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

16 okt kl 10.00, pistolträning

Tisdagen den 16 okt kl 10.00 pistolträning

edir, anmälan vapenlån stängd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar