2 febr 2019, poängfält

Lördagen den 2 febr kl 14.00 tävling poängfält

Resultat, 190202 Poängfält

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsavgift 2019

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2019.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2019 års avgift betalas först i början på 2019)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2019) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2019) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2019-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort (avgiften höjd med 200 kr  för år 2019 till 900 kr) faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2019
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

27 jan 2019 Gevärstävling

Söndagen den 27 jan  kl 14.00 gevärstävling på 300 meter. Skytte sker dels  i klass liggande med öppna riktmedel och under normala tävlingsformer, dvs utan stöd. 3 tävlingsserier a 5 skott + 5 provskott, startavgift 50 kr, ammo 200 kr. Dessutom sker tävling i klass med kikarsikte och stöd. Kom gärna till tävlingen med ditt jaktgevär och se vad det duger till på härliga 300 meter. Äver  nybörjare utan gevärserfarenhet välkomna.

Resultat 190127 Gevärstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

26 jan 2019, A mot B mot C vapentävling

Lördagen den 26  jan kl 14.00 A mot B mot C-vapen tävling – med handikapp –  (guldfordringar etc kan erhållas i vanlig ordning) Nu måste årets medlemsavgift till LSF vara betald för att få deltaga i tävlingar/träningar

Resultat 190126 A mot B mot C

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

20 jan 2018 Fälttävling

Söndagen den 20 jan kl 10.00 fälttävling,  (50 metersbanan) OBS! Samling 09.30 för att hjälpa till att sätta upp banan. Bygger man inte, skjuter man inte – gammalt skytteordspråk

Samtliga deltagare måste anmäla närvaro till info@lsf.nu senast 2019 01 12, detta eftersom omfattande målmaterial måste införskaffas, hur mycket beror på antalet deltagare. Dessutom måste årets medlemsavgift till LSF vara betald för att få deltaga i tävlingen

Resultat 190120 Fälttävlan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

19 jan 2019 tävling ”Efter Granen”

Lördagen den 19 jan kl 14.00 (tävlande med egen licens ) resp 14,30 (tävlande utan egen licens)  pistoltävling, ”Efter Granen”, 7 serier med lite annorlunda priser, tillbehör till festen efter den saknade granen (guldfordringar etc kan erhållas i vanlig ordning).

Resultat 190119 Efter granen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

13 jan kl 10.00 Svartkrut i Helsingborg

Söndagen den 13 jan kl 10.00 svartkrutstävling i Helsingborg, medlemsskap i Svenska Svartkrutfederationen ej nödvändig, ingen förhandsanmälan,  inbjudan köldknäppen2019

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

12 jan 2019 A mot B mot Cvapentävling

Lördagen den12 jan kl 14.00 A mot B mot C-vapen tävling – med handikapp –  (guldfordringar etc kan erhållas i vanlig ordning)

Resultat 190112 A mot B mot C

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

6 jan 2019, poängfälttävling

Söndagen den 6 jan kl 14.00 tävling poängfält

Resultat 190106 Poängfält

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svartkrutsskytte – inskränkningar

MSG har beslutat att svartkrutsskytte på Spillepengen endast får ske om man är medlem i Svenska Svartkruts Skytte Federationen, detta under åberopande av att medlemmar där har en ansvarsförsäkring. LSFs påpekande att vanlig hemförsäkring också har en ansvarsförsäkringsdel (som även gäller vid sportsutövande) ville tydlingen MSG inte beakta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

5 jan 2019, pistoltävling veteran spec

Lördagen den 5 jan kl 14.00 pistoltävling 6 serier (guldfordringar etc kan erhållas i vanlig ordning), dock vid prisutdelningen erhåller veteran över 55 år 1 poäng extra per serie och över 65 år 2 poäng.

Resultat 190105 Veteran special

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

1 jan 2019, månadstävling

LSF  bjuder vi in till månadstävling tisdagen den 1 jan 2019 kl 14.00 (röd dag). För att fira det nya skytteåret bjuder föreningen på startavgiften (utom ammo) samt ger särskilt litet pris till alla som klarar guldfordringarna denna dag (Skytteresultat från 2018 är nu förfallna – dock inte fullständigt avklarade  guldfordringar från 2018).

Resultat, 190101 Månadstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar