21 okt kl 15.00, gevärstävling

Söndagen den 21 okt  kl 15.00 gevärstävling på 300 meter. Skytte sker dels  i klass liggande med öppna riktmedel och under normala tävlingsformer, dvs utan stöd. 3 tävlingsserier a 5 skott + 5 provskott, startavgift 50 kr, ammo 200 kr. Dessutom sker tävling i klass med kikarsikte och stöd. Kom gärna till tävlingen med ditt jaktgevär och se vad det duger till på härliga 300 meter. Äver årets nybörjare välkomna.

Resultat 181021 gevärstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

20 okt 2018, månadstävling

Lördagen den 20 okt kl 14.00, månadstävling

Resultat 181020 Månadstävling

Eftersom numera färre skjutplatser finns till förfogande ( p g a nybyggnad) vilket ofta medför 2 skjutlag,  får pristagarna hämta ut sina priser även efter tävlingsdagen ( vilket i och för sig strider mot skyttetraditon, men särskilda skäl för avvikelsen får just nu anses föreligga). Skytt måste dock själv bevaka att få sitt pris vid annat skyttetillfälle.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

16 okt kl 10.00, pistolträning

Tisdagen den 16 okt kl 10.00 pistolträning

edir, anmälan vapenlån stängd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

7 okt 2018, Fälttävling

Söndagen den 7 oktober kl 09.00 fälttävling,  (50 metersbanan) OBS! Samling 08.30 för att hjälpa till att sätta upp banan. Bygger man inte, skjuter man inte – gammalt skytteordspråk

Samtliga deltagare måste anmäla närvaro till info@lsf.nu senast 2018 10 01, detta eftersom omfattande målmaterial måste införskaffas, hur mycket beror på antalet deltagare.

Resultat 181007 Fälttävlan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rikstävling på hemortens bana, nu resultatlista

I maj-juni deltog en del av oss i den s k Rikstävlingen. Preliminär resultatlista finns nu på pistolskytteförbundets hemsida, https://www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/rikstavlingen-hemortens-banor/hemorten-resultat/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

30 sept 2018, poängfält

Söndagen den 30 sept kl 09.00 tävling poängfält, bra träning inför fälttävlingen den 7 oktober.

Resultat Poängfält 180930

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

25 sept 2018, pistolträning

Tisdag den 25 sept kl 10.00 pistolträning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

23 sept 2018, gevärstävling

Söndagen den 23 sept  kl 16.00 gevärstävling på 300 meter. Skytte sker dels  i klass liggande med öppna riktmedel och under normala tävlingsformer, dvs utan stöd. 3 tävlingsserier a 5 skott + 5 provskott, startavgift 50 kr, ammo 200 kr. Dessutom sker tävling i klass med kikarsikte och stöd. Kom gärna till tävlingen med ditt jaktgevär och se vad det duger till på härliga 300 meter. Äver årets nybörjare välkomna.

Resultat 180923 gevärstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

22 sept 2018, A mot B mot C vapen tävling

Lördagen den 22 sept kl 14.00 A mot B mot C-vapen tävling – med handikapp – ,

Resultat, 180922 A mot B mot C

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pistolskyttekort

LSF har återigen påmint SPSF om att erhålla de pistolskyttekort enligt i maj månad inlämnade redovisnignar

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

9 sept 2018, FM svartkrut, kl 10.30 vanlig pistolträning

Söndagen den 9 sept kl 10.00, FM svartkrut (enhandsvapen). Eftersom MSG kräver medlemsskap i Svartkrutsfrederationen för att man skall få skjuta svartkrut på Spillepeng sker tävlingen enligt följande: De med medlemsskap i SSSF kan  tävla på Spillepeng, de utan dito medlemsskap kan tävla i Helsingborg, PSKF Magnus Stenbock (mästerskapstävling öppen för alla – ingen förhandsanmälan)  http://www.magnusstenbock.com/, dock måste – senast dagen innan – anmälas (till info@lsf.nu)  vilken klass man vill skall räknas som FM Svartkrut hos LSF.

Resultat (Ej FM då inte 5 skyttar deltog) 180909 svartkrutstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

7 sept 2018, månadstävling, sista fredagsaktivteten i år

Fredagen den 7 sept kl 18.00, månadstävling. Detta är årets sista fredagsaktivietet, kommande aktiviteter på lördagar/söndagar

Resultat 180907 Månadstävling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar