Allmän info

 • För dig med eget vapen skall anmälan ske senast 5 minuter före starttid vid tävling. Startavgift 50 kr, betales kontant med sedlar.
 • Lånevapen kvitteras ut 10 minuter före starttid tävling/träning. Priset 100 kr/gång avser vid tävling;  startavgift etc samt den ammo som åtgår, vid träning;  avgift för vapenlån etc samt 50 skott 22 LR. Startavgiften betales kontant, dvs inte kort eller Swatch. Vid vapenlån skall medlemskort i LSF eller Skjutbanekort från MSG lämnas ”som pant”. Annan ”pant” vill vi inte ha, kan bara medföra problem.
 • För att du som LSF medlem skall få skjuta i LSFs eller egen regi fordras alltid att du  har aktuellt MSGs skjutbanekort eller är medlem i MSG (förutom att vara medlem i LSF).
 • Vapen tas först ur hölster sedan kommandot ”ladda” givits.
 • Lånevapen låterlämnas med propp isatt och magasinet separat.
 • Har du bokat lånevapen men kan inte komma, vänligen skriv en rad så att ev reservlista kan arbetas av.
 • Efter att guldfordringarna klarats av kan 9 mm vapen ofta bokas vid träning för 150 kr, avser avgift för vapenlån etc samt 50 skott 9 mm.
 • Egna täcklappar förväntas medtagas av ALLA oavsett om man behöver lånevapen eller ej.
 • Rullande start innebär klart mindre väntetid vid tävlingar. Eftersom vi numera, glädjande nog, har riktigt många skyttar vid varje aktivitet är det s.k. rullande start som gäller vid alla tävlingar.
 • Enligt C.3.5.1 skjuthandboken får skytt inte utföra övningsskjutning den närmaste timmen före tävling.
 • Nya regler för föreningsintyg gäller med början från 15 juli 2016. Därför är det viktigt att du alltid som skytt själv bokför när och med vilket vapen och vilken vapentyp du skjuter. Vid önskemål om föreningsintyg (ej första vapen) gäller att lista måste inges för de senaste 24 månadernas skytteaktivitet i föreningen och externa tävlingar med tävling, datum och vapentyp.
 • Regler för föreningsintyg (ej gevär o svartkrutsvapen) fastställda av årsmötet 20190301: Det är skyttens huvudklubb (dvs den man tävlar för externt) som utfärdar föreningsintyg. Första intyg efter tidigast 6 månaders aktivt skytte, därefter nästa föreningsintyg efter 6 månaders aktivt skytte från förra intyget, osv för ytterligare vapen 6 månader mellan intygen. Dock mycket aktiv skytt med påtagligt kretsskytte kan efter 12 månaders aktivt skytte få ytterligare ett intyg, dvs 2 intyg samtidigt. Föreningen måste dock alltid intyga skyttens behov av vapen. Ansökan om intyg och skriftväxling endast till info@lsf.nu
 • Deltagande i kretstävlingar fordrar eget vapen, LSF har endast vapenutlåning för egna klubbaktiviteter. För att veta när kretstävlingar äger rum, gå till fliken ”länkar” här på hemsidan, därefter till ”Malmöhus pistolskyttekrets”, och under deras flik ”program” finnas fullständig lista och länk till inbjudningar eller till „Kristianstads Pistolskyttekrets“ .Den som vill deltaga, anmäler sig på webshooter (https://webshooter.se/)Betalning till M och K kretsen sker sedan genom att startavgiften skickas,i precision och fält (inledningsvis) kretstävlingar, SSM och PistolSM till Mats B, SMS/Swish 0768-676953 (frågor etc: trimhead595@gmail.com). OBS! Generera INTE era fakturor utan Limhamn ( Mats ) gör en samlad betalning till Kretsen (Beslut av Kretsstyrelsen.)
 • LSF har på årsmöte beslutat att skytt (med eget vapen) får möjlighet – om så önskas – betala 1 000 kr för 12 månaders tävlings/träningsavgift avseende enhandsvapen. Den som betalt 1 000 kr till föreningsens Plusgirokonto: 147787-6 anses ha betalt de löpande avgifterna från det betalningen kommit föreningen tillhanda.