Gevärsarbetsgruppen

Denna sida uppdateras med löpande information om gevärsarbetsgruppen.

Koordinator för arbetsgruppen är tavlingssekreterare@lsf.nu.

Tidslinje

2019-03-13 Utlysning gjord
2019-03-17 Första förslaget redo att skickas till styrelsen på onsdag (20:e)
2019-03-20 Förslaget skickat till styrelsen
2019-03-22 Förslaget avslaget enligt styrelsemötet