Klubbkläder?

LSF överväger att skaffa klubbkläder till försäljning. Eftersom intresset för klubbemblemet (att sys på egen väst etc) har varit litet gör vi först en liten (icke bindande) förfrågan om det finns intresse av väst och/eller jacka. Skriv en rad innan midsommar till info@lsf.nu (gärna i samband med vapenbeställning till tävlingen ”till sillen” den 24 juni kl 10.15)

Edit: På grund av det mycket ringa intresse för klubbkläder kommer sådana f n inte anskaffas för försäljning.

Dokumentation

Nya regler för licensansökan/förnyelse kan komma i år. Hur dessa blir vet vi inte just nu. Däremot vore det klurigt om alla enskilda skyttar redan nu börjar föra egen logg över samtliga träning/tävlingstillfällena och de vapen som använts.

Ragnar E är avliden

Vår ende hedersmedlem, Ragnar, har avlidit denna dag. Vi beklagar djupt hans bortgång. Han var en av stöttepelarna i föreningen under en mycket lång tid, har tävlat för föreningen i över 50 år. Ragnar har dessutom varit styrelsemedlem under många år och varit verksam som sådan fram till sitt frånfälle. Hans minne kommer vara levande hos oss.