Skjutplatser vid tävlingar

Eftersom vi numera får räkna med att hela skytteåret 2019 endast ha 16 skjutplatser till förfogande och p g a det glädjande stora intresset för våra tävlingar håller styrelse nu på att ta fram ett bokningssystem för att minska väntetiderna. Styrelsen hoppas ha systemet igång senast när våra nya skyttar kommer igång på skjutbanan under april månad.

Klass 3 skyttar år 2020

Fält: Anders H, har under 2019 klarat tre s k standardpoäng

vilket innebär att de är klass 3 skytt för år 2020, dvs kvalificerad för PistolSM 2020, GRATTIS

Någon, som tävlar för LSF, som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad

Startavgift 1 000 kr för 12 månaders tävling/träning

LSF har beslutat att skytt (med eget vapen) får möjlighet – om så önskas – betala 1 000 kr för 12 månaders tävlings/träningsavgift avseende enhandsvapen. Den som betalt 1 000 kr till föreningsens Plusgirokonto: 147787-6 anses ha betalt de löpande avgifterna från det betalningen kommit föreningen tillhanda. Den som förnyar sin årsbetalning så gäller de nya 12 månaderna från att den tidigare betalningsperioden gått ut.

Till Salu, Svartkutsrevover

En av våra tidigare medlemmar vill sälja sin svartkrutsrevolver, Feinwerkbau History II (Replika Roger Spencer kal 0,44), en ägare mycket lite använd. Intresserad, skriv en rad till info@lsf.nu

Rikstävling på hemortens bana (även nybörjare)

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen de s k Rikstävlingarna. Du som vill deltaga, skriv en rad senast under februari månad till info@lsf.nu (vänligen använd inte annan e post adress)  med angivande av vilken/vilka  vapenklass/er du vill deltaga i, A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 60 kr per klass med eget vapen. Avgiften betals vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Medlemsavgift 2019

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2019.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2019 års avgift betalas först i början på 2019)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2019) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2019) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2019-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort (avgfiften höjd med 200 kr  för år 2019 till 900 kr) faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2019

Lånevapen

Ni som använder lånevapen, läs gärna fliken ”Allmän info” igen där det bl a står att ”Lånevapen låterlämnas med propp isatt och magasinet separat”