Extra föreningsmöte

Söndagen den 18 sept ca kl 15.30 extra föreningsmöte. Mötet äger rum efter 50 meterstävlingen i samband med den grill som föreningen bjuder på. Mötet har endast en punkt på dagordningen, val av en ny styrelseledamot sedan en styrelseledamot, till lika tävlingssekreterare, bett få avgå.

E post vid ny info

Wilhelm har lagt in en funktion på hemsidan så att man kan få ett e post när ny info läggs ut på hemsidan. Om du är intresserad av detta hör av dig till honom eller skriv en rad till info@lsf.nu

Kurs i vapenvård?

LSF överväger att ordna lite kurs i vapenvård. Innan kursen ordnas vill styrelsen utreda intresset för sådan kurs. Skriv snarast en rad om du är intresserad till info@lsf.nu. Ditt brev är på intet sätt någon bindande anmälan till kurs.

Edit; Många intresserade så kursen kommer äga rum lite senare, bevaka hemsidan så du kan slutligen anmäla dig till kursen.