Klass 3 skyttar

Anders H och Arne J har under 2016 klarat tre s k standardpoäng i FÄLT

Marius M och Ola M har under 2016 klarat tre s k standardpoäng i BANA

vilket innebär att de är klass 3 skyttar för 2017, dvs kvalificerad för PistolSM 2017, GRATTIS

20 nov kl 16.00 kurs i vapenvård INSTÄLLD

Söndagen den 20 nov 16-18 enklare kurs i vapenvård i Lundahuset på Spillepeng. Utbildningen börjar efter FM i gevär

Vill du deltaga, skriv en rad senast en vecka innan till info@lsf.nu, detta gäller alla som vill deltaga, dvs även de tidigare lämnat intresseanmälan

Edit; eftersom mindre än hälften av dem som förhandsanmält intresse för kusen verkligen anmält sig till denna blir kursen inställd