Medlemsavgiften år 2017

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2017.

Vi introducerar vissa förändringar i betalningsrutiner jämfört med tidigare år. Här är en kortfattad sammanfattning. Den förhöjda medlemsavgiften till LSF beror på kraftigt förhöjda bokningsavgifter för LSF från MSG, dessutom har Malmö skyttegille höjt avgiften för brukarekort från 500 till 700 kr

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2017 års avgift betalas först i början på 2017)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2017) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2017) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2017-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift 700 kr för brukarekort faktureras direkt från Malmö Skyttegille