Rikstävling på hemortens bana

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen de s k Rikstävlingarna. Du som vill deltaga, skriv en rad senast 2017 02 15 till info@lsf.nu (vänligen använd inte annan e post adress) med angivande av vilken/vilka vapenklass/er du vill deltaga i, A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 60 kr per klass med eget vapen. Avgiften betals vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.