Lånevapen

Ni som använder lånevapen, läs gärna fliken ”Allmän info” igen där det bl a står att ”Lånevapen låterlämnas med propp isatt och magasinet separat”

Skyttet under hösten ”osäkert”

Det sägs på skjutbanan, någon direkt info från MSG har LSF inte fått, att ny pistolskyttehall skall byggas under hösten på den plats där nuvarande hall ligger. Detta kommer medföra inskränkning i möjligheterna till bra pistolskytte under hösten, så förslagsvis ta vara på de skyttemöjligheter vi har just nu.