Medlemsavgift 2019

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2019.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2019 års avgift betalas först i början på 2019)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2019) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2019) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2019-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort (avgfiften höjd med 200 kr  för år 2019 till 900 kr) faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2019