Reservlista, efteranmälan och avanmälan

Om en tävling är fullbokad, skriv till info@lsf.nu så kommer du på reservlista och får meddelande om du kan deltaga, samma gäller vid anmälan efter anmälningstidens utgång. Banbokningssystemet bygger på att de som anmält sig verkligen kommer, dock vid akut förhinder skriv snarast till info@lsf.nu