Inskränkt vapenutlåning

Nu i Coronatider lånas vapen inte ut till dem som redan har eget vapen, t ex vid A m B m C tävling