Startavgift 1 000 kr för 12 månaders tävling/träning

LSF har haft årsmöte där det bl a beslutades att skytt (med eget vapen) får möjlighet – om så önskas – betala 1 000 kr för 12 månaders tävlings/träningsavgift avseende enhandsvapen. Den som betalt 1 000 kr till föreningsens Plusgirokonto: 147787-6 anses ha betalt de löpande avgifterna från det betalningen kommit föreningen tillhanda, övergångsvis vid betalning under nu gällande skjutförbud, börjar tiden räknas från nästa tävling.