Avgifter

Medlemskap

Nya medlemmar har en egen sida.

Avgift Pris
Medlemsavgift 300 kr
Bankort
Medlemmar i MSG slipper bankortet.
1100 kr
Årsavgift till Pistolskytteförbundet
Debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva som har föreningen som huvudklubb.
270 kr
Abonnemang
För dem med tillgång till vapen. Inkluderar samtliga startavgifter för en period på 365 dagar.
1000 kr
 • Avgifterna, förutom abonnemanget, gäller per kalenderår.
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar.
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning, utan skickas via e-post.

Pistol

Träning

Följande priser gäller för träningstillfällen arrangerade av föreningen.

 • Egen pistol, egen ammo: 15 kr
 • Egen pistol, egen ammo och egen tavla: 0 kr
 • Vapenlån + ammo: 100 kr

Tävling

 • Medlemmar med abonnemang: 0 kr
 • Egen pistol, egen ammo: 50 kr
 • Vapenlån + ammo: 100 kr

Gevär

Tävling

 • Eget gevär, ammo: 50 kr.
 • Vapenlån + ammo: 250 kr.
Skyttar som uteblir helt, eller avanmäler sig sent, är ett stort problem för föreningen eftersom detta medför ett onödigt och tidskrävande administrativt merarbete, att skyttar på väntelista inte får skjuta pga att banan är fullbokad samt att vapen släpas till skjutbanan helt i onödan. För att motverka detta problem gäller följande:
Skytt som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång betalar 55 kr i avgift för sen avanmälan
Skytt som ej avanmäler sig eller avanmäler sig senare än 3 timmar före den första gruppens starttid, betalar 105 kr i avgift för sen avanmälan.
Skytt som mer än enstaka gång  avanmäler sig sent eller uteblir helt kan, efter beslut av föreningens styrelse, få erlägga dubbel straffavgift för framtida förseelser eller stängas av från deltagande i föreningens aktiviteter under en viss tid.
Innan avgift är betald kan man inte anmäla sig till ny aktivitet
Betalningen sker till samma swish som startavgiftrna