Avgifter

Medlemskap

Nya medlemmar har en egen sida.

Avgift Pris
Medlemsavgift 300 kr
Bankort
Medlemmar i MSG slipper bankortet.
900 kr
Årsavgift till Pistolskytteförbundet
Debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva som har föreningen som huvudklubb.
270 kr
Abonnemang
För dem med tillgång till vapen. Inkluderar samtliga startavgifter för en period på 365 dagar.
1000 kr
 • Avgifterna, förutom abonnemanget, gäller per kalenderår.
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar.
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning, utan skickas via e-post.

Pistol

Träning

Följande priser gäller för träningstillfällen arrangerade av föreningen.

 • Egen pistol, egen ammo: 15 kr
 • Egen pistol, egen ammo och egen tavla: 0 kr
 • Vapenlån + ammo: 100 kr

Tävling

 • Medlemmar med abonnemang: 0 kr
 • Egen pistol, egen ammo: 50 kr
 • Vapenlån + ammo: 100 kr

Gevär

Tävling

 • Eget gevär, ammo: 50 kr.
 • Vapenlån + ammo: 250 kr.