Allmän info

Av säkerhetsskäl kan,  under skytte, inga transportkärror etc, förvaras i höjd med tavlorna utan måste flyttas till bakom skjutborden. Allt skytte skall, av säkerhetsskäl, ske från plats bakom och således inte bredvid borden

Alla måste hjälpa till när tavelställ, tavlor, bord  etc skall hämtas och sättas upp. Egna administrativa göromål, låna vapen, ammo etc måste vänta. Skyttar i skjutlag 1 vänligen kom 15 minuter före starttid.

Enskild träning kan ofta  ske om bana inte är bokad, se flikten Information, Länkar, MSG bokningskalender. Tala med ev skyttar på plats så att någon är skjutledare. Enskild träning när andra tävlar sker inte (undantag när vapenbärare väntar på vapen).

All enskild  träning (pistol resp gevär) sker alltid på egna tavlor/ställ. Vid enskild träning  kan ev gäster inte medtagas.

Anmälan till kretstävlingar sker induvuduellt genom Webshooter. Betalning föreningsvis, varvid den enskilda betalar till LSF.

På grund av en aldrig sinande ström av frågor om  föreningsintyg  redovisas här de av årsmötet 2019 03 01 fastställda reglerna (gäller enhandsvapen, ej svartkrut)

Regler för föreningsintyg. Det skyttens huvudklubb (dvs den man tävlar för externt)som utfärdar föreningsintyg. Första intyg efter tidigast 6 månaders aktivt skytte, därefter nästa föreningsintyg efter 6 månaders aktivt skytte från förra intyget, osv för ytterligare vapen 6 månader mellan intygen. Dock mycket aktiv skytt med påtagligt kretsskytte kan, efter 12 månaders aktivt skytte, få ytterligare ett intyg, dvs 2 intyg samtidigt. Föreningen måste dock alltid intyga skyttens behov av vapen. Vid förnyelse av licens behöver LSF en detaljerad uppställning av skytteaktiviteten de senaste 24 månaderna. Slutligen är det skytten som skall presentera en fullständigt fullständigt fyllt föreningsintygsblankett i pdf format (som dessutom kan ändras) och skickas till info@lsf.nu

LSF har tidigare varit en av landets mest aktiva gevärsskytteföreningar. Dock, sedan vi förlorat egen skjutbana (vid Öresundsbrofästet) och då aktiva gevärsskyttar i förhållande till pistolskyttar numera är påtagligt lågt, har styrelsen ånyo prövat gevärsskyttefrågan och då beslutat att fortsätta som tidigare med ett gevärsskytte som en prova-på aktivitet och om en medlem önskat mer aktivt gevärsskytte gör medlemmen detta förslagsvis i en förening som aktivt sysslar med sådant skytte. LSF har liten prova på tävling ca en gång i månaden (där även jaktgevär kan deltaga) Någon gevärsträning äger ej rum.

Svartkrutsvapen (enhands) tillverkade efter 1890 (replika) är licenspliktiga så att om man har guldfordringar klara för t ex c vapen är det ok att få licens på en replika. LSF har i och för sig ett en kammarladdad svartkrutsrevolver som föreningsvapen, dock förbjuder MSG skytte med svartkrutsvapen om skytten inte är medlem i Svartkrutsfrederationen (under åberopande av en ansvarsförsäkring som SSSF har och LSFs argument att en vanlig hemförsäkring har en ansvarsförsäkring som även gäller vid svartkrutsskytte hjälpte inte). Det finns dock en del svartkrutsskytte på andra skjutbanor i Skåne där medlemsskap i SSSF inte fordras. Är någon trots allt intressertad av svartkrutsskytte, skriv till info@lsf.nu för mer info.

Om en tävling är fullbokad, skriv till info@lsf.nu så kommer du på reservlista och får meddelande om du kan deltaga, samma gäller vid anmälan efter anmälningstidens utgång. Nu har banbokningssystemet förfinats  så att avanmälningar kan tagas bort och efteranmälningar sättas in på deltagarlistan, detta underlättar och snabbar på resultatredovisningen påtagligt på skjutbanan, alltså glöm inte anmäla ändringar till info@lsf.nu