Förbundsavgift 2021

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2021 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2021 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2021, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 15 november 2021 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Sydsvenska Mästerskapen i Precision

Hallands Pistolskyttekrets har bjudit in till Sydsvenska Mästerskapen i Precision den 11-12 september på Halmstad Sportskytteklubbs bana vid Galgberget, Halmstad. Se bilaga för detaljer.

Edit; Från lsf deltog Rafid K och Maria B, bäst Maria med ett guld i Dam C (471 o särskjutning)

Grill för att avsluta årets fredagstävlingar

Fredagen den 27 augusti är sista fredagen vi skjuter för i år.
Vanligtvis så brukar det traditionella grilleriet vara samma helg men då håller man på att bygga bana för Malmö Shotgun Championship så vi har inget skytte.
Nästa tillfälle är den 12  september och jag behöver frivilliga som hjälps åt och tar hand om grillningen. Meddela på info@lsf.nu om du kan hjälpa till. Inga som räcker upp handen = ingen grillning.

Extra pistolträningspass

På söndag 20 juni  kl 17:00 har vi bokat ett extra pistolträningspass.

Passa på att komplettera dina guldserier med snabbserierna om du saknar dessa men möjlighet till guldserier kommer också finnas. Notera startavgift 15 kr vid eget vapeninnehav.

Rikstävling, hemortens

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen den s k Rikstävlingen på hemortens bana. Du som vill deltaga,  gå till kalendern den 30 mars, sista anmälningsdagen, och gör anmälan. Skytte i klass A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 80 kr per klass med eget vapen. Avgiften betalas vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Edit; Tävlingen som sådan 2 maj (endast rikstävlingsskyttar) samt 7 maj kl 18  och 16 maj kl 17.00 Anmälan göres genom kalendern