Ändring av skjuttillfälle

Hej

Imorgon fredag 30 maj var det planerat poängfältstävling på banan. Med anledning av att det är väldigt få anmälda skyttar görs denna tävling om till ett träningstillfälle med precision och snabbserier.

Ni som har egna vapen är välkomna att dyka upp utan anmälan och om någon av er som behöver låna vapen är intresserad så skriv till lsf.nu så skall jag försöka ordna fram vapen och ammo.

Information till årets nybörjare

Då mailen från vår föreningslåda inte verkar gå fram så lägger jag upp information till er här. Jag vill också be er kolla er skräpmail då våra mail tyvärr ibland hamnar där. På söndag 28 april är första utbildningspasset på banan mellan kl 14.00 och 16.00, samling 20 min innan för att göra banan klar. OBS!! Utdraget från polisen måste vara uppvisat innan ni kan delta i den praktiska delen av utbildningen

Skjutpass 2 på banan är på söndag 5 maj kl 14-16. Vi fortsätter er praktiska utbildning med ett nytt skjutpass på söndag. Jag vill också be alla som deltog på förra söndagens skjutpass att swisha 100 kr för detta till 1236301709.

Nybörjargrupp 2024

Tyvärr måste Limhamns Skytteförening meddela att årets nybörjargrupp i sin helhet fyllts med ”internrekryter” från befintliga medlemmar. Det betyder att vi tyvärr inte kan erbjuda ett helt öppet intag som vi gjort under tidigare år. Ni som mailat och meddelat intresse av att börja med pistolskytte kommer nu att ställas på en lista för kommande intagningar.

Rikstävling Hemortens

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen den s k Rikstävlingen på hemortens bana. Du som vill deltaga, gå till kalendern den 1 april, sista anmälningsdagen, och gör anmälan. Skytte i klass A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift ca 90 kr per klass med eget vapen. Avgiften betalas vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Årsmöte 2024

Fredagen den 23 februari är det årsmöte kl 19.00 i Stora Paveljongen på Spillepengen. För att på årsmöte etc vara valbar till funktionär skall man ha LSF som huvudförening hos SPSF, dvs vid ev externa tävlingar tävla för LSF. Välkomna

Årsavgift/Medlemsavgift 2024

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är 2023 lagd till historien och det är dags att betala årsavgift för 2024.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år och sista datum för betalning av årsavgiften för 2024 är 15 januari. Skyttar som inte betalt årsavgiften kommer efter den 15 januari inte kunna boka sig till tävlingar för än avgiften är inbetald och redan gjorda bokningar tas bort.
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Bankgironummer: 5778-6725
  • Summa: 300 SEK aktiv skytt
  • Summa 200 SEK stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2024-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift för brukarekort 1100 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Ny höjd förbundsavgift från 2024, 330 kr, debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2024

Skjutförbud tillsvidare

Det är skjutförbund tillsvidare från och med idag 2023-11-28 på grund av frusna skjutvallar. Återkommer senare i veckan om detta kommer påverka helgens tävling.

Edit 1: Skjutvallarna är fortfarande frusna vilket innebär att tävlingen på söndag 3/12 är inställd!!

Edit 2: Vallarna är fortfarande frusna  vilket innebär att tävlingarna 10/12 är inställda!! 

Edit 3: Skjutförbudet är nu upphävt !!

Förbundsavgift 2023

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2023 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2023 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2023, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 15 december 2023 betala in 270 kr till Bankgirokonto 5778-6725 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).