Klass 3 skyttar år 2023

Bana: Maria B och Håkan O har under 2022 klarat tre s k standardpoäng

vilket innebär att de är klass 3 skytt för år 2023, dvs kvalificerad för PistolSM 2023, (i Göteborg) GRATTIS

Någon, som tävlar för LSF, som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad

Rikstävling 20 o 22 maj

22 och 22 maj, samtidigt som vet spec resp A B C tävling,  kan rikstävlingen skjutas, särskild förhandsanmälan behövs ej, tävla kan dock bara de skyttar som tidigare anmält sig till rikstävling. Detta är sista rikstävlingstillfället

Nybörjarträning 7 maj

Lördagen den 7 maj kl 08.45 nybörjartäning (50 metersbanan) för er som ännu efter träningen den 1 maj inte klarat bronsfordringarna (3 presionsserier minst 34 + 3 tillämpningsserier). Anmälan snarast efter den 1 maj till info@lsf.nu, begränsat antal platser

Detta tillfälle är nu fullbokat

18 april pistoltävling ”efter ägget”

Då tävlingar 22 o 24 inställda pga större evenemang på skjutbanan läggs tävling in  måndagen den 18  april (röd dag) kl 15.00 resp kl 16 pistoltävling. ”efter ägget”, 7 serier med lite annorlunda priser, tillbehör efter ägget. Skyttar med egen licens tävlar kl 15, övriga, tävlar kl 16. Begränsat antal platser, först till kvarn …

0,32 pistol säljes

En an våra medlemmar vill sälja sin Walther GSP Expert 0,32, (B vapen) mycket sparsamt använd, pris 10 000 kr, intesserad, skriv till info@lsf.nu

Straffavgifter vid sen avanmälan

För att underlätta uppföljningen av inbetalningarna av straffavgifterna vid sen avanmälan har styrelsen beslutat att justera beloppen. Följande belopp gäller framöver.

Avanmälan efter anmälningstiden har gått ut (48 timmar innan tävlingsstart) men tidigare än 3 timmar innan tävlingsstart: 55 kr

Avanmälan senare än 3 timmar innan tävlingsstart eller att utebli helt utan att meddela: 105 kr

Straffavgift skall alltid swishas till LSF nr 1236301709

Introduktionsmöte nybörjare

Fredagen den 1 april 2022 kl 18.00 är det allmänt introduktionsmöte för nybörjare i Stora paviljongen, Spillepeng, Västkustvägen i Malmö, för mer info se under fliken ”nya medlemmar”. Förhandsanmälan behövs inte men tag  med det s k polisintyget, (beställ intyget i god tid) länk under fliken ”nya medlemmar”. Välkomna. Betalning av första årets fasta avgifter, 1 850 kr,  kan endast ske i samband med introduktionsmötet den 1 april, antingen med swish (helst) eller  kontant, detta eftersom utbildningsmaterialet lämnas ut denna dag. Utbildning som sådan bl a 8 april kl 18 och 10 april kl 18.  Utbildning på skjutbana 17 april kl 15.00 och 24 april kl 15.00. Läs igenom utbildningshäftet innan teoriutbildningen börjar. För medlemskap är personlig närvaro den 1 april nödvändig. Fyll gärna i Ansökan_om_medlemskap_LSF och ta med.

Edit; utbildning 2 på skjutbanan flyttad från 24 april till 1 maj kl 15