Årsmöte 2024

Fredagen den 23 februari är det årsmöte kl 19.00 i Stora Paveljongen på Spillepengen. För att på årsmöte etc vara valbar till funktionär skall man ha LSF som huvudförening hos SPSF, dvs vid ev externa tävlingar tävla för LSF. Välkomna

Årsavgift/Medlemsavgift 2024

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är 2023 lagd till historien och det är dags att betala årsavgift för 2024.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år och sista datum för betalning av årsavgiften för 2024 är 15 januari. Skyttar som inte betalt årsavgiften kommer efter den 15 januari inte kunna boka sig till tävlingar för än avgiften är inbetald och redan gjorda bokningar tas bort.
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Bankgironummer: 5778-6725
  • Summa: 300 SEK aktiv skytt
  • Summa 200 SEK stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2024-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift för brukarekort 1100 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Ny höjd förbundsavgift från 2024, 330 kr, debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2024

Skjutförbud tillsvidare

Det är skjutförbund tillsvidare från och med idag 2023-11-28 på grund av frusna skjutvallar. Återkommer senare i veckan om detta kommer påverka helgens tävling.

Edit 1: Skjutvallarna är fortfarande frusna vilket innebär att tävlingen på söndag 3/12 är inställd!!

Edit 2: Vallarna är fortfarande frusna  vilket innebär att tävlingarna 10/12 är inställda!! 

Edit 3: Skjutförbudet är nu upphävt !!

Förbundsavgift 2023

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2023 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2023 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2023, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 15 december 2023 betala in 270 kr till Bankgirokonto 5778-6725 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Mästerskap precisionsskytte 2023

Sydsvenska Mästerskap (SSM)

Maria B; Dam C vapen BRONS (457) (och totalt 2 standardbrons)

Kretsmästerskap

Maria B; Dam C vapen GULD (459), Håkan O;  öppen C(462) standardsilver

Skånemästerskap

Maria B; Dam C vapen, GULD (477)   (och totalt 2 standardsilver)

PistolSM

Maria B: A vapen, finalskytte  (enda damen) o hederspris (465), Dam C, finalskytte (462),  B vapen hederspris (329)(och totalt 7 standardpoäng av 8 möjliga i banskytte)

Klass 3 skyttar 2024

Bana: Maria B,  Hakan B och Håkan O  har under 2023 klarat tre s k standardpoäng

Milsnabb; Hakan B har under 2023 klarat två s k millsnabb standardpoäng

vilket innebär att de  kvalificerad för PistolSM 2024 (i Malmö),  GRATTIS

Dessutom är alla juniorer och vet ä välkomna utan kvalifikationskrav

Någon, som tävlar för LSF, som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad

Mästerskap svartkurt 2023

Maria B har i SM i svartkrut fått Brons i klass Ruger (92p), GRATTIS

samt hederspris i klass Mariett (91p) (hade blivit medalj om inte grannen skjutit på hennes tavla !!)

Intresserad börja skjuta svartkrut, tala med Maria