Svartkrut hos LSF

Svartkrutsvapen (enhands) tillverkade efter 1890 (replika) är licenspliktiga så att om man har guldfordringar klara för t ex c vapen är det ok att få licens på en replika. LSF har i och för sig ett en kammarladdad svartkrutsrevolver som föreningsvapen, dock förbjuder MSG skytte med svartkrutsvapen om skytten inte är medlem i Svartkrutsfrederationen (under åberopande av en ansvarsförsäkring som SSSF har och LSFs argument att en vanlig hemförsäkring har en ansvarsförsäkring som även gäller vid svartkrutsskytte hjälpte inte). Det finns dock en del svartkrutsskytte på andra skjutbanor i Skåne där medlemsskap i SSSF inte fordras. Är någon trots allt intressertad av svartkrutsskytte, skriv till info@lsf.nu för mer info.

Tävlingsklass med licens

I resultatlistorna har skyttar delats upp i ”med licens” och i ”utan licens”. Denna uppdelning har skett utifrån om skytten lånat vapen till tävlingen. Detta är dock inte ett bra sätt eftersom den som har licens kan vilja låna t ex A vapen men skall ändå redovisas i gruppen ”med Licens”. LSF har nu försökt föra in för varje medlem om han har (eller haft) enhandsvapenlicens. Eftersom det lätt kan bli fel, kolla på nästkommande resultatlistor om du står i rätt grupp, annars skriv till info@lsf.nu

Reservlista, efteranmälan och avanmälan

Om en tävling är fullbokad, skriv till info@lsf.nu så kommer du på reservlista och får meddelande om du kan deltaga, samma gäller vid anmälan efter anmälningstidens utgång. Nu har banbokningssystemet förfinats (tack Edward) så att avanmälningar kan tagas bort och efteranmälningar sättas in på deltagarlistan, detta underlättar och snabbar på resultatredovisningen påtagligt på skjutbanan, alltså glöm inte anmäla ändringar till info@lsf.nu

PistolSM 2019, Guld

Maria Bl har idag på PistolSM  fått Guld i DamC, (475 p),  Stort Grattis, dessutom  LSF var representerat med endast 2 skyttar, hoppas på bättre uppslutning på PistolSM 2020 som äger rum  i Småland, plats ännu inte klart.

17 aug magnumtävling + 50 metersskytte

17 aug magnumtävling + 50 metersskytte valfritt enhandsvapen, valfri skjutställning (dock utan externa stöd), några magnumvapen till utlåning, begränsat antal platser, därför först till kvarn, den som vill ha magnumlånevapen skriv till info@lsf.nu

Lundaskottet, lagbrons

Styrelsen har beslutat att LSF skall försöka sätta föreningen lite mer på skyttekartan genom att ställa upp med skyttelag i kretstävlingar och högre tävlingar. Genom Mats B och Maria B fick LSF lagbrons (av 9 lag) i den nationella tävlingen, Lundaskottet, tävling där både A och B och C vapen avvänds av alla deltagare. GRATTIS

21 juni, 28 juni och juli

Inget fredagsskytte 21 juni, midsommar, 28 juni skulle varit skytte men hela banan bokad – hela veckan – pga  något SM. Juli månad, som semestermånad,  är av tradition egentligen skyttefri  men begränsat skytte kommer ändå äga rum, följ därför hemsidan