Vapenskåp resp revolver 22 LR säjes

En av våra medlemmar har ett vapenskåp att sälja för 2500:-. Det är ett Prosafe S550 som är 55x50x38 cm stort och passar för pistoler. Skåpet väger 58kg och det följer med två betongblock som skåpet sätts fast i för att vikten ska komma över de 150kg som krävs.

Dessutom säljes en Colt revover 22 LR, köpt ny, därefter max 1 000 skott, pris 4 000 kr

Vid intresse skriv en rad till info@lsf.nu.

Friska förslag efterfrågas

Vad skall LSF göra när personer bara uteblir från bokade tider. Detta medför inte bara oordning i redovisningssystemet utan kan även orsaka att skyttar på väntelista aldrig får en skjutplats. Skriv till info@lsf.nu

Edit; vid tävlingen 15 maj saknades 3 personer  i förhållande till anmälningslistan, en avanmälde sig per e post, ok, en avanmälde sig per telefon, halvt ok,  en bara uteblev, ej ok. pga avanmälan per e post kunde reserv tas in.

Klass 3 skyttar år 2021

Fält: Anders H  har under 2020 klarat tre s k standardpoäng

Bana: Maria B har under 2020 klarat tre s k standardpoäng

vilket innebär att de är klass 3 skyttar för år 2021, dvs kvalificerad för PistolSM 2021, GRATTIS

Någon, som tävlar för LSF, som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad

Rikstävling på hemortens bana

Lördagen den 9 maj kl 08.00 Rikstävling på hemortens bana, endast en vapengrupp, helst c vapen,  endast tidigare förhandsanmälda skyttar kan deltaga, anmälan senast torsdag kl 08

Edit, den 8 maj kan rikstävling skjutas samtidigt som A m B m C tävlingen och på FM c vapen den 17 maj

Edit, den 31 maj kl 17 sista möjlighet skjuta rikstävlingen

Avanmälan – Skärpning

Till dagens tävling fanns en väntelista. Då är det verkligen inte bra att anmälda skyttar som uteblir inte har avanmält sig. Avanmälan sker, före anmälningstidens utgång, i kalendern, därefter skriv till info@lsf.nu

Nybörjare – Skärpning

Att inte kunna komma på all vår utblkidning är en sak, men att boka in sig på utbildning och sedan utebli är inte bra. Detta medför att vi måste boka in funktionärer med vapen, som måste komma helt i onödan.  Nästa träning 1 maj kl 17, har du inte redan anmält dig så gör det senast 25 april.

Resultatredovisning på banan

Det är just nu bara någon enstaka som redovisar (i dator knappar in) serieresultaten vid våra tävlingar. Du som är bredd att hjälpa till, skriv en rad till info@lsf.nu, så att du kan få behörighet att hantera vår databas från egen mobiltelefon