Startavgift 1 000 kr för 12 månaders tävling/träning

LSF har beslutat att skytt (med eget vapen) får möjlighet – om så önskas – betala 1 000 kr för 12 månaders tävlings/träningsavgift avseende enhandsvapen. Den som betalt 1 000 kr till föreningsens Plusgirokonto: 147787-6 anses ha betalt de löpande avgifterna från det betalningen kommit föreningen tillhanda. Den som förnyar sin årsbetalning så gäller de nya 12 månaderna från att den tidigare betalningsperioden gått ut.

Medlemsavgift 2020

 

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2020.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2020 års avgift betalas först i början på 2020)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2020) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2020) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2020-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort  900 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2020

Framtida skytte

Styrelsen har haft möte idag för att diskultera det framtida skyttet, nu när allt skytte måste ske från gräsmattan på 50 metersbanan. Eftersom LSF tidigare haft samma problem och skyttet då fungerade bra på 50 metersbanan kommer 2020 års skytte ske som vanligt, dock måste skyttarna i skjutlag 1 komma i mycket god tid för att hjälpa till att bygga upp banan, vi kommer ha 12 skjutplatser till förfogande per skjutlag. Problemet just nu är dock brist på skjuttider, MSG har bokat 3 st  av de tillgängliga 4 st  tvåtimmars pass lördag-söndag och återstående skjuttid bokats av annan förening. LSF kommer försöka förhandla med MSG om gemensam aktivitet så att även vi kan ha skjutpass under den riktigt mörka årstiden.

Resultatet månadstävling 3 nov

Resultatet från månadstävlingen den 3 november har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden, något pappersprotokoll upprättades tyvärr inte (årets enda tävling utan pappersprotokoll !!). Ni som deltog i tävlingen slipper avgift vid er nästa tävling (skriv  ”3/11”  i betalkolumnen)

Edit: Har nu fått fram förenklat resultat (med hjälp av en bild som en av skyttarna klurigt nog tagit av resultatlistan under skyttet – tack A B för fint arbete) från tävlingen, se hemsidan. Avgiftsbefrielsen enligt ovan kvarstår.

I december upphör skyttet på 25 metersbanan

1 dec upphör skyttet på 25 metersbanan. Vi skulle då kunna skjuta på 50 metersbanan men MSG har bokat 3 st av de tillgängliga 4  st 2 timmarspass under helgerna (återstående pass bokat av annan skytteförening). Varför skjutförbudet lagts har vi inte fått någon information om och inte heller om framtida 25 metersskytte.

Edit,  på förfrågan inkommen info från MSG: 25m banan kommer vara stängd och inte öppnas igen pga skjutriktningen. Vi hänvisar er till 50m banan tills vår nya 25m är klar, tid är oklart men förhoppningsvis under 2020.

Edit; Har fått höra att skjutvallen på 25 metersbanan under dec 2019 skulle behöva söka nytt användartillstånd (efter viss förbättring) därav skjutförbudet just nu. Mer info: enligt utskick till MSGs pistols medlemmar kommer nya 25 metersbanan bli klar hösten 2020

30 nov poängfält + grill

Lördagen den 30 nov kl 14 poängfälttävling, anmälan se kalender. Eftersom detta är sista skyttet på 25 metersbanan så  bjuder föreningen, vid tjänlig väderlek,   på grillkorv efter skyttet, även vegetarisk dito kommer finnas

Förbundsavgiften för 2019 (innevarande år)

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2019 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2019 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2019, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 10 november 2019 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).