Resultat poängfält

Poänfält den 3 jan, resultat försenat p g a tekniska problem

Edit: Av tekniska skäl gick det inte att redovisa mer än 50 poäng per serie. De som erhållit mer än 50 poäng har fått ”överskottet” redovisat i klump som serie 9

Medlemsavgift 2021

 

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2021.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2021 års avgift betalas först i början på 2021)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2021) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2021) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2021-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort  900 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2021

Skjutledarfrågan igen, nu lista

Det har visat sig påtagligt svårt att få skjutledare till våra tävlingar. Dock har följande förslag inkommit;  LSF gör en lista på på dem som anmält sig som skjutledare, så att samma person inte belastas hela tiden. Därför, ni som varit skjutledare tidigare, vänligen anmäl er till vår nyupprättade skjutledarlista, skriv till info@lsf.nu

Skjutledare 1 jan sökes

LSF tänkte ha månadstävling den 1 jan kl 13. Nu sökes skjutledare bland er som tidigare varit  skjutledare. Behöver svar till info@lsf.nu senast 15 december Inga skjutledare = ingen tävling

Skjutledare 27 dec sökes

LSF tänkte ha A m B m C vapen tävling 27 dec kl 9. Nu sökes skjutledare bland er som tidigare varit  skjutledare. Behöver svar till info@lsf.nu senast måndag 30 november. Inga skjutledare = ingen tävling

Edit: En klar besvikelse  att endast 3 personer anmälde sig villiga att vara skjutledare, SKÄRPNING NÄSTA GÅNG, skyttet driver sig inte själv utan av våra medlemmar, alla måste vara beredda ställa upp eller? Synpunkter emotses på info@lsf.nu

Förbundsavgiften, nu försenad betalning

Styrelsen har beslutat, då många ofta betaler försent och mycket påminnelsearbete måste ske, att

Den som inte betalt sina 270 kr siste november stängs av från bokningssystemet och redan bokade tider tages bort. Den som blivit avstängd skall skicka in kvittokopia till info@lsf.nu för att komma igång ingen i bokningssystemet

Notera att detta inte gäller årets nybörjare

Förbundsavgiften för 2020 (innevarande år)

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2020 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2020 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2020, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 15 november 2020 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Vapenskåp

En av våra medlemmar har ett vapenskåp att sälja för 2500:-. Det är ett Prosafe S550 som är 55x50x38 cm stort och passar för pistoler. Skåpet väger 58kg och det följer med två betongblock som skåpet sätts fast i för att vikten ska komma över de 150kg som krävs.

Vid intresse skriv en rad till info@lsf.nu.

e post problem

Just nu har LSF e post problem, vi arbetar för att lösa dem, dock kan det hända att vissa medlemmar får dubbla utskick, vi beklagar detta

Edit; problemen verkar numera lösta