Sydsvenska Mästerskapen i Precision

Hallands Pistolskyttekrets har bjudit in till Sydsvenska Mästerskapen i Precision den 11-12 september på Halmstad Sportskytteklubbs bana vid Galgberget, Halmstad. Se bilaga för detaljer.

Då anmälan och inbetalning görs föreningsvis behöver ni som vill deltaga anmäla detta på mail info@lsf.nu senast söndag 8 augusti då platserna är begränsade.  Inbetalning av avgift görs med swish till 0703939699.

ssm 2021

Extra pistolträningspass

På söndag 20 juni  kl 17:00 har vi bokat ett extra pistolträningspass.

Passa på att komplettera dina guldserier med snabbserierna om du saknar dessa men möjlighet till guldserier kommer också finnas. Notera startavgift 15 kr vid eget vapeninnehav.

Rikstävling, hemortens

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen den s k Rikstävlingen på hemortens bana. Du som vill deltaga,  gå till kalendern den 30 mars, sista anmälningsdagen, och gör anmälan. Skytte i klass A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 80 kr per klass med eget vapen. Avgiften betalas vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Edit; Tävlingen som sådan 2 maj (endast rikstävlingsskyttar) samt 7 maj kl 18  och 16 maj kl 17.00 Anmälan göres genom kalendern

Årsmötet

I söndags den 14 mars kunde vi genomföra ett corona anpassat årsmöte utomhus . Inga motioner hade inkommit som skulle behandlas.

Ny ordförande, Gary A, valdes på 1 år. Ny kassör, Kjell H, valdes på 2 år. Rafid K omvaldes som tävlingssekreterare på 2 år. Vice ordförande Daniel H och sekreterare Mikael O valdes förra året på 2 år och sitter kvar 1 år till. Igor E, Kimmo V, Tomas Ö och Tony S valdes som suppleanter. Vi tackar Paul B, Sten B och Anders H för många års gediget styrelsearbete i vår förening.

Styrelsen förslag att välja Paul B, Maria B och Göran B som hedersmedlemmar bifölls enhälligt.

Årsmötet flyttat till 14 mars kl 15.45

LSF har planerat årsmöte till den 26 febr kl 19.00 i Stora Paviljongen på Spillepeng, på sätt tidigare informarats om. Eftersom nya statliga regler om sammankomster kommer ut i en aldrig sinande ström, p g a Covid 19, är det lämpligt att alla kontrollerar  denna hemsida regelbundet för information om ev ändring av tid för årsmötet

Edit; På grund av Corona har styrelsen beslutat flytta årsmötet till söndagen den 28 feb kl 14.45 vid skjuthallen 50 metersbanan. Skulle skjutförbud fortfarande råda sker mötet i anslutning till  nästkommande tävling, Årsmöte dagordning

Edit 2: årsmötet återigen flyttat, nu till den 14 mars kl 15.45. Grunden är osäkerhet om frusna vallar 28 febr, försenad redovisning och valberedningens svåra arbetssituation, ta gärna kontakt med valberedningen, genom info@lsf.nu

Skjutförbud

Skjutförbud tills vidare på grund av frusna vallar, således bl a ingen tävling 31 jan, 7 febr, 14 febr, 21 febr 

Edit; skjutförbudet slut för denna gång, gevär och pistoltävling den 28 feb som vanligt

Resultat poängfält

Poänfält den 3 jan, resultat försenat p g a tekniska problem

Edit: Av tekniska skäl gick det inte att redovisa mer än 50 poäng per serie. De som erhållit mer än 50 poäng har fått ”överskottet” redovisat i klump som serie 9