Förbundsavgiften för 2020 (innevarande år)

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2020 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2020 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2020, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 15 november 2020 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Vapenskåp

En av våra medlemmar har ett vapenskåp att sälja för 2500:-. Det är ett Prosafe S550 som är 55x50x38 cm stort och passar för pistoler. Skåpet väger 58kg och det följer med två betongblock som skåpet sätts fast i för att vikten ska komma över de 150kg som krävs.

Vid intresse skriv en rad till info@lsf.nu.

e post problem

Just nu har LSF e post problem, vi arbetar för att lösa dem, dock kan det hända att vissa medlemmar får dubbla utskick, vi beklagar detta

Edit; problemen verkar numera lösta

Hjälpas åt

Har uppmärksammats att  de senaste månaderna det alltid är samma personer som packar in grejer i boden.
De flesta vandrar glatt iväg efter avslutat skytte medan det är max en halv handfull personer som stannar kvar o släpar grejer. Samma otillfredställande sakernas tillstånd före skyttet.
Inte ok. Blir en taskig stämning för dom som står där i boden och staplar in grejer medan vissa andra är nästan hemma vid samma tidpunkt. Dessutom; det   räknas inte om man burit iväg en bräda.

26 sept FM Gevär 300 meter

Lördagen den 26 sept kl 14, FM Gevär (ej kikarsikte), bokning genom kalendern. Hoppas alla gamla gevärsskyttar kan vakna upp och komma till detta första FM i gevär  på riktigt många år

20 sept kl 14 halv helmatch, grill inställd

Sördagen den 20 sept kl 14 halv helmatch, anmälan genom  kalender. Efter skyttet  bjuder föreningen, vid tjänlig väderlek,   på grillkorv efter skyttet, även vegetarisk dito kommer finnas. Frivilliga att hjälpa till med grillen sökes, skriv till info@lsf.nu

Edit; då intresse för grill, i vart fall att hjälpa till (endast en har anmält härtill) är lågt så inställes grillaktiviteten, skytte dock som planerat