Årsmötet

I söndags den 14 mars kunde vi genomföra ett corona anpassat årsmöte utomhus . Inga motioner hade inkommit som skulle behandlas.

Ny ordförande, Gary A, valdes på 1 år. Ny kassör, Kjell H, valdes på 2 år. Rafid K omvaldes som tävlingssekreterare på 2 år. Vice ordförande Daniel H och sekreterare Mikael O valdes förra året på 2 år och sitter kvar 1 år till. Igor E, Kimmo V, Tomas Ö och Tony S valdes som suppleanter. Vi tackar Paul B, Sten B och Anders H för många års gediget styrelsearbete i vår förening.

Styrelsen förslag att välja Paul B, Maria B och Göran B som hedersmedlemmar bifölls enhälligt.

Årsmötet flyttat till 14 mars kl 15.45

LSF har planerat årsmöte till den 26 febr kl 19.00 i Stora Paviljongen på Spillepeng, på sätt tidigare informarats om. Eftersom nya statliga regler om sammankomster kommer ut i en aldrig sinande ström, p g a Covid 19, är det lämpligt att alla kontrollerar  denna hemsida regelbundet för information om ev ändring av tid för årsmötet

Edit; På grund av Corona har styrelsen beslutat flytta årsmötet till söndagen den 28 feb kl 14.45 vid skjuthallen 50 metersbanan. Skulle skjutförbud fortfarande råda sker mötet i anslutning till  nästkommande tävling, Årsmöte dagordning

Edit 2: årsmötet återigen flyttat, nu till den 14 mars kl 15.45. Grunden är osäkerhet om frusna vallar 28 febr, försenad redovisning och valberedningens svåra arbetssituation, ta gärna kontakt med valberedningen, genom info@lsf.nu

Skjutförbud

Skjutförbud tills vidare på grund av frusna vallar, således bl a ingen tävling 31 jan, 7 febr, 14 febr, 21 febr 

Edit; skjutförbudet slut för denna gång, gevär och pistoltävling den 28 feb som vanligt

Resultat poängfält

Poänfält den 3 jan, resultat försenat p g a tekniska problem

Edit: Av tekniska skäl gick det inte att redovisa mer än 50 poäng per serie. De som erhållit mer än 50 poäng har fått ”överskottet” redovisat i klump som serie 9

Medlemsavgift 2021

 

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2021.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2021 års avgift betalas först i början på 2021)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2021) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2021) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2021-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort  900 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2021

Skjutledarfrågan igen, nu lista

Det har visat sig påtagligt svårt att få skjutledare till våra tävlingar. Dock har följande förslag inkommit;  LSF gör en lista på på dem som anmält sig som skjutledare, så att samma person inte belastas hela tiden. Därför, ni som varit skjutledare tidigare, vänligen anmäl er till vår nyupprättade skjutledarlista, skriv till info@lsf.nu

Skjutledare 1 jan sökes

LSF tänkte ha månadstävling den 1 jan kl 13. Nu sökes skjutledare bland er som tidigare varit  skjutledare. Behöver svar till info@lsf.nu senast 15 december Inga skjutledare = ingen tävling

Skjutledare 27 dec sökes

LSF tänkte ha A m B m C vapen tävling 27 dec kl 9. Nu sökes skjutledare bland er som tidigare varit  skjutledare. Behöver svar till info@lsf.nu senast måndag 30 november. Inga skjutledare = ingen tävling

Edit: En klar besvikelse  att endast 3 personer anmälde sig villiga att vara skjutledare, SKÄRPNING NÄSTA GÅNG, skyttet driver sig inte själv utan av våra medlemmar, alla måste vara beredda ställa upp eller? Synpunkter emotses på info@lsf.nu

Förbundsavgiften, nu försenad betalning

Styrelsen har beslutat, då många ofta betaler försent och mycket påminnelsearbete måste ske, att

Den som inte betalt sina 270 kr siste november stängs av från bokningssystemet och redan bokade tider tages bort. Den som blivit avstängd skall skicka in kvittokopia till info@lsf.nu för att komma igång ingen i bokningssystemet

Notera att detta inte gäller årets nybörjare