Webshooter åter i drift

Systemet webshooter som använts för att skapa och boka sig till kretstävlingar i Malmöhus och Kristianstads pistolskyttekretsar är nu åter i drift. Medlemmar i LSF som vill delta och representera LSF vid kretstävlingar behöver registrera sig som användare i webshooter.

Registrera er gör ni via https://www.webshooter.se/

Följ anvisningarna för att lägga upp ett konto.
Viktigt är sedan att svara på det aktiveringsmail som skickas ut, kolla också så att det inte hamnar i skräpkorgen vilket kan ske ibland.
Kom ihåg att därefter gå in på ert konto och fylla i uppgifter under fliken personlig information. Särskilt viktigt är att du fyller i ditt pistolskyttekortsnummer.
Gå också in under fliken din förening och registrera Limhamn Skf Pistolsektion (nr 206) som din klubbtillhörighet. Detta gäller alla som har LSF som huvudförening.

Årsavgift/Medlemsavgift för 2022

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det bara ett par dagar kvar på 2021 och snart dags att betala årsavgift för 2022.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år och sista datum för betalning av årsavgiften för 2022 är 15 januari. Skyttar som inte betalt årsavgiften kommer efter den 15 januari inte kunna boka sig till tävlingar för än avgiften är inbetald och redan gjorda bokningar tas bort.
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Bankgironummer: 5778-6725 (Ny bank från och med 2022)
  • Summa: 300 SEK (gäller 2022) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2022) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2022-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift för brukarekort 900 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr, debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2022

Limhamns Skytteförening har ny bank från och med 2022

Efter mycket arbete har LSF ny bank från och med 2022. Det innebär förändringar när det gäller betalning av medlemsavgift och startavgift vid tävlingar från och med januari 2022.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2022 skall betalas till bankgironummer 5778-6725.

Startavgift, abonnemangsavgift och straffavgifter vid sen avanmälan för pistolsektionen swishas till 1236301709.

Gevärssektionen har fått ett eget swishnummer för startavgifter och straffavgifter som är 1235042387.

Förbundsavgift 2021

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2021 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2021 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2021, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 15 november 2021 betala in 270 kr till Bankgirokonto 5778-6725 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Sydsvenska Mästerskapen i Precision

Hallands Pistolskyttekrets har bjudit in till Sydsvenska Mästerskapen i Precision den 11-12 september på Halmstad Sportskytteklubbs bana vid Galgberget, Halmstad. Se bilaga för detaljer.

Edit; Från lsf deltog Rafid K och Maria B, bäst Maria med ett guld i Dam C (471 o särskjutning)

Grill för att avsluta årets fredagstävlingar

Fredagen den 27 augusti är sista fredagen vi skjuter för i år.
Vanligtvis så brukar det traditionella grilleriet vara samma helg men då håller man på att bygga bana för Malmö Shotgun Championship så vi har inget skytte.
Nästa tillfälle är den 12  september och jag behöver frivilliga som hjälps åt och tar hand om grillningen. Meddela på info@lsf.nu om du kan hjälpa till. Inga som räcker upp handen = ingen grillning.