Resultatredovisning på banan

Det är just nu bara någon enstaka som redovisar (i dator knappar in) serieresultaten vid våra tävlingar. Du som är bredd att hjälpa till, skriv en rad till info@lsf.nu, så att du kan få behörighet att hantera vår databas från egen mobiltelefon

Introduktionsmöte nybörjare

Onsdagen den 1 april 2020 kl 18.00 är det allmänt introduktionsmöte för nybörjare i Stora paviljongen, Spillepeng, Västkustvägen i Malmö, för mer info se under fliken ”nya medlemmar”. Förhandsanmälan behövs inte men tag  med det s k polisintyget, länk under fliken ”nya medlemmar”. Välkomna. Betalning av första årets fasta avgifter, 1 850 kr,  kan endast ske i samband med introduktionsmötet den 1 april, antingen med swish (helst) eller  kontant, detta eftersom utbildningsmaterialet lämnas ut denna dag. Utbildning som sådan bl a 3 april kl 18 och 5 april kl 10. Teoriprov 10 april kl 18.00 (glöm inte penna). Utbildning på skjutbana 12 april kl 17.00 och 19 april kl 17.00. Läs igenom utbildningshäftet innan teoriutbildningen börjar. För medlemskap är personlig närvaro den 1 april nödvändig. Fyll gärna i Ansökan_om_medlemskap_LSF och ta med.

Edit; Om sjukdomsläget i landet tvingar oss inställa mötet meddelas detta på denna sida, därför bevaka denna sida fram tills introduktionsmötet äger rum

Alla måste hjälpa till

Alla måste hjälpa till när tavelställ, tavlor, bord  etc skall hämtas och sättas upp. Egna administrativa göromål, låna vapen, ammo etc måste vänta. Skyttar i skjutlag 1 vänligen kom 30 minuter före starttid.

Klass 3 skyttar år 2020

Fält: Anders H, Mattias N, Daniel H , har under 2019 klarat tre s k standardpoäng

Bana: Maria Bl,  Mats B har under 2019 klarat tre s k standardpoäng

vilket innebär att de är klass 3 skytt för år 2020, dvs kvalificerad för PistolSM 2020, GRATTIS

Någon, som tävlar för LSF, som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad

Rikstävling

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen den s k Rikstävlingen på hemortens bana. Du som vill deltaga, skriv en rad senast 2020 03 01 till info@lsf.nu (vänligen använd inte annan e post adress) med angivande av vilken/vilka vapenklass/er du vill deltaga i, A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 70 kr per klass med eget vapen. Avgiften betalas vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Edit; anmälan nu stängd

Årsmöte

Fredagen den 28 februari är det årsmöte kl 19.00 i Stora Paveljongen på Spillepengen. Vi har i år en motion att ta ställning till: För att på årsmöte etc  vara valbar till funktionär skall man ha LSF som huvudförening hos SPSF, dvs vid ev  externa tävlingar tävla  för LSF. Välkomna

Edit; Ordf omval Paul B, v ordf omval Daniel H, sekr omval Mikael O, kassör kvarstår Sten B, tävlingssekreterare nyval Rafid K, Dessutom, ovan nämnd motion bifölls enhälligt.

Kretstävlingar

Anmälan till kretstävlingar sker induvuduellt genom Web_shooter. Betalning föreningsvis, varvid den enskilda betalar till Kimmo V, för hans vidarebefordran till kretsen. (Kimmo träffas oftast på våra tävlingar  för frågor och info om det praktiska vid betalning)