Förbundsavgift 2023

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2023 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2023 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2023, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 15 december 2023 betala in 270 kr till Bankgirokonto 5778-6725 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).