Sydsvenska Mästerskapen i Precision

Hallands Pistolskyttekrets har bjudit in till Sydsvenska Mästerskapen i Precision den 11-12 september på Halmstad Sportskytteklubbs bana vid Galgberget, Halmstad. Se bilaga för detaljer.

Edit; Från lsf deltog Rafid K och Maria B, bäst Maria med ett guld i Dam C (471 o särskjutning)

Grill för att avsluta årets fredagstävlingar

Fredagen den 27 augusti är sista fredagen vi skjuter för i år.
Vanligtvis så brukar det traditionella grilleriet vara samma helg men då håller man på att bygga bana för Malmö Shotgun Championship så vi har inget skytte.
Nästa tillfälle är den 12  september och jag behöver frivilliga som hjälps åt och tar hand om grillningen. Meddela på info@lsf.nu om du kan hjälpa till. Inga som räcker upp handen = ingen grillning.

Extra pistolträningspass

På söndag 20 juni  kl 17:00 har vi bokat ett extra pistolträningspass.

Passa på att komplettera dina guldserier med snabbserierna om du saknar dessa men möjlighet till guldserier kommer också finnas. Notera startavgift 15 kr vid eget vapeninnehav.

Årsmötet

I söndags den 14 mars kunde vi genomföra ett corona anpassat årsmöte utomhus . Inga motioner hade inkommit som skulle behandlas.

Ny ordförande, Gary A, valdes på 1 år. Ny kassör, Kjell H, valdes på 2 år. Rafid K omvaldes som tävlingssekreterare på 2 år. Vice ordförande Daniel H och sekreterare Mikael O valdes förra året på 2 år och sitter kvar 1 år till. Igor E, Kimmo V, Tomas Ö och Tony S valdes som suppleanter. Vi tackar Paul B, Sten B och Anders H för många års gediget styrelsearbete i vår förening.

Styrelsen förslag att välja Paul B, Maria B och Göran B som hedersmedlemmar bifölls enhälligt.