Årsavgift/Medlemsavgift 2024

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är 2023 lagd till historien och det är dags att betala årsavgift för 2024.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år och sista datum för betalning av årsavgiften för 2024 är 15 januari. Skyttar som inte betalt årsavgiften kommer efter den 15 januari inte kunna boka sig till tävlingar för än avgiften är inbetald och redan gjorda bokningar tas bort.
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Bankgironummer: 5778-6725
  • Summa: 300 SEK aktiv skytt
  • Summa 200 SEK stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2024-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift för brukarekort 1100 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Ny höjd förbundsavgift från 2024, 330 kr, debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2024