Digital markering

LSF använder sig av ett unikt digitalt markeringssystem för att skyttarna ska kunna hålla reda på sina resultat i realtid. Systemet kallas ”p1” (protkoll1) och sköts av frivilliga i föreningen.

p1 på en telefon

De frivilliga använder vanliga mobiltelefoner, med en vanlig webbläsare, för att föra in resultaten. Klubben har en läsplatta ståendes som visar de aktuella resultaten under tävlingens gång.