Kretstävlingar

Deltagande i kretstävlingar fordrar eget vapen, LSF har endast vapenutlåning för egna klubbaktiviteter.

För att veta när kretstävlingar äger rum, besök antingen Malmöhus pistolskyttekrets (M), fliken program, eller Kristianstads Pistolskyttekrets (K).

Den som vill deltaga anmäler sig på webshooter.

Betalning till M och K kretsen sker sedan genom att startavgiften skickas, i precision och fält (inledningsvis) kretstävlingar, SSM och Pistol SM till Mats B, SMS/Swish 0768-676953 (frågor etc: trimhead595@gmail.com).

OBS! Generera INTE era fakturor utan LSF ( Mats ) gör en samlad betalning till Kretsen (Beslut av Kretsstyrelsen).