LSF söker förvarare

LSF söker förvarare av 2 st tävlingsgevär 6,5×55, längd 126 cm. Förvararen bör dessutom ha intresse för gevärsskytte så att gevären – av förvararen – kan medtagas till skjutbanan vid våra tävlingar. Intresserad skriv till info@lsf.nu

Edit: Som förvarare behöver man ingen egen vapenlicens, dock passande vapenskåp, man får särskilt polistillstånd

5-6 maj, kretsen behöver hjälp

Kretsen är arrangör för kretsmästerskapet i fält, som hålls den 5-6 maj 2018 på Kullens PKs skjutbara i Höganäs. Man har bett om hjälp från kretsens skytteklubber. LSF ber därför dig (företrädesvis du som deltagit i kretsens fälttävlingar tidigare) som kan hjälpa till att omgående skriva en rad till info@lsf.nu

Edit: Nu när vi redovisat till kretsen vad LSF kan ställa upp med konstateras att ovanstående upprop haft sorgligt sen och klen respons från våra kretsfältskyttar.

Startavgift 1 000 kr för 12 månaders tävling/träning

LSF har haft årsmöte där det bl a beslutades att skytt (med eget vapen) får möjlighet – om så önskas – betala 1 000 kr för 12 månaders tävlings/träningsavgift avseende enhandsvapen. Den som betalt 1 000 kr till föreningsens Plusgirokonto: 147787-6 anses ha betalt de löpande avgifterna från det betalningen kommit föreningen tillhanda, övergångsvis vid betalning under nu gällande skjutförbud, börjar tiden räknas från nästa tävling.

Medlemsavgift år 2018

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2018.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2018 års avgift betalas först i början på 2018)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2018) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2018) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2018-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2018

Förbundsavgift

Till
Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska
Pistolskytteförbundet för år 2017 (OBS innevarande år)

Detta brev gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2017 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2017, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer detta brev nu.

Jag ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST söndagen den 26 november 2017 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Klass 3 skyttar år 2018

Bana: Maria B, Ola M har under 2017 klarat tre s k standardpoäng

Fält: Anders H, Greger K, Ola M, Daniel H har under 2017 klarat tre s k standardpoäng

vilket innebär att de är klass 3 skyttar för 2018, dvs kvalificerad för PistolSM 2018, GRATTIS

Någon som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad