Förbundsavgift

Till
Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska
Pistolskytteförbundet för år 2017 (OBS innevarande år)

Detta brev gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2017 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2017, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer detta brev nu.

Jag ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST söndagen den 26 november 2017 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Klass 3 skyttar år 2018

Bana: Maria B, Ola M har under 2017 klarat tre s k standardpoäng

Fält: Anders H, Greger K, Ola M, Daniel H har under 2017 klarat tre s k standardpoäng

vilket innebär att de är klass 3 skyttar för 2018, dvs kvalificerad för PistolSM 2018, GRATTIS

Någon som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad

PistolSM 2017 Östersund

Nu är PistolSM 2016 över och alla våra tre skyttar har en eller flera s k standardpoäng med sig hem, dessutom
Emil H blev 6:a i sin grupp Jun C bana, Maria B 12:a (av 162) B bana och Ola M 65:a (av 368) Fält C, GRATULERAR
PistolSM 2018 äger rum i Skövde och då hoppas LSF kunna skicka än fler deltagare.

Begränsat skytte juli månad

Av tradition är skyttet begränsat under juli månad, semestermånad. Detta innbär bl a att något regelbundet fredagsskytte inte förekommer. Följ dock hemsidan eftersom vi kommer ha aktiviter under juli. Nästa fredagsaktivitet 4 aug kl 18.00.

Rikstävling på hemortens bana

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen de s k Rikstävlingarna. Du som vill deltaga, skriv en rad senast 2017 02 15 till info@lsf.nu (vänligen använd inte annan e post adress) med angivande av vilken/vilka vapenklass/er du vill deltaga i, A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 60 kr per klass med eget vapen. Avgiften betals vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.