Rikstävling C vapen

Söndagen den 5 maj kl 08.00 Rikstävling på hemortens bana, C vapen (för dem som redan bokat sitt deltagande), inget annat skytte  vid detta tillfälle. Ingen förhandsanmälan för skjutplatser nödvändig.

Rikstävling på hemortens bana (även nybörjare)

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen de s k Rikstävlingarna. Du som vill deltaga, skriv en rad senast under februari månad till info@lsf.nu (vänligen använd inte annan e post adress)  med angivande av vilken/vilka  vapenklass/er du vill deltaga i, A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 60 kr per klass med eget vapen. Avgiften betals vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Rikstävling

Söndagen den 6 maj kl 10.00 Rikstävling på Hemortens bana, endast redan anmälda skyttar kan deltaga. För er som skjuter flera vpgr så kan ju C vapen skjutas den 11 e 13 maj, därför förslagsvis inte c vapen denna dag. Inget annat skytte vid detta tillfälle.

Rikstävling

Söndagen den 7 maj kl 18.00 Rikstävling på Hemortens bana, endast redan anmälda skyttar kan deltaga. Inget annat skytte vid detta tillfälle. Kan du komma redan kl 17.00 för att hjälpa våra nya skyttar vore det fint.

Rikstävling

Lördagen den 6 maj kl 08.00 Rikstävling på Hemortens bana, endast redan anmälda skyttar kan deltaga. Inget annat skytte vid detta tillfälle. Endast en tävlingsrunda, 1+6 serier, kan skjutas denna dag p g a banan är bokad direkt efter. Denna tidiga skjuttid bokad för att kunna tävla med ”solen i ryggen”

Rikstävling på hemortens bana

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen de s k Rikstävlingarna. Du som vill deltaga, skriv en rad senast 2017 02 15 till info@lsf.nu (vänligen använd inte annan e post adress) med angivande av vilken/vilka vapenklass/er du vill deltaga i, A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 60 kr per klass med eget vapen. Avgiften betals vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.