20 nov kl 16.00 kurs i vapenvård INSTÄLLD

Söndagen den 20 nov 16-18 enklare kurs i vapenvård i Lundahuset på Spillepeng. Utbildningen börjar efter FM i gevär

Vill du deltaga, skriv en rad senast en vecka innan till info@lsf.nu, detta gäller alla som vill deltaga, dvs även de tidigare lämnat intresseanmälan

Edit; eftersom mindre än hälften av dem som förhandsanmält intresse för kusen verkligen anmält sig till denna blir kursen inställd

Kurs i vapenvård?

LSF överväger att ordna lite kurs i vapenvård. Innan kursen ordnas vill styrelsen utreda intresset för sådan kurs. Skriv snarast en rad om du är intresserad till info@lsf.nu. Ditt brev är på intet sätt någon bindande anmälan till kurs.

Edit; Många intresserade så kursen kommer äga rum lite senare, bevaka hemsidan så du kan slutligen anmäla dig till kursen.