Allmän info, vapenlån etc

Allmän info etc, se särskild flik oven

Läs särskilt delen om att att alla skyttar, som önskar föreningsintyg, måste föra egna detaljerade anteckningar om när och med vilket vapen skytte skett.