Extra föreningsmöte

Söndagen den 18 sept ca kl 15.30 extra föreningsmöte. Mötet äger rum efter 50 meterstävlingen i samband med den grill som föreningen bjuder på. Mötet har endast en punkt på dagordningen, val av en ny styrelseledamot sedan en styrelseledamot, till lika tävlingssekreterare, bett få avgå.