Klass 3 skyttar

Anders H och Arne J har under 2016 klarat tre s k standardpoäng i FÄLT

Marius M och Ola M har under 2016 klarat tre s k standardpoäng i BANA

vilket innebär att de är klass 3 skyttar för 2017, dvs kvalificerad för PistolSM 2017, GRATTIS