Begränsat skytte juli månad

Av tradition är skyttet begränsat under juli månad, semestermånad. Detta innbär bl a att något regelbundet fredagsskytte inte förekommer. Följ dock hemsidan eftersom vi kommer ha aktiviter under juli. Nästa fredagsaktivitet 4 aug kl 18.00.