I december upphör skyttet på 25 metersbanan

1 dec upphör skyttet på 25 metersbanan. Vi skulle då kunna skjuta på 50 metersbanan men MSG har bokat 3 st av de tillgängliga 4  st 2 timmarspass under helgerna (återstående pass bokat av annan skytteförening). Varför skjutförbudet lagts har vi inte fått någon information om och inte heller om framtida 25 metersskytte.

Edit,  på förfrågan inkommen info från MSG: 25m banan kommer vara stängd och inte öppnas igen pga skjutriktningen. Vi hänvisar er till 50m banan tills vår nya 25m är klar, tid är oklart men förhoppningsvis under 2020.

Edit; Har fått höra att skjutvallen på 25 metersbanan under dec 2019 skulle behöva söka nytt användartillstånd (efter viss förbättring) därav skjutförbudet just nu. Mer info: enligt utskick till MSGs pistols medlemmar kommer nya 25 metersbanan bli klar hösten 2020