Avanmälan – Skärpning

Till dagens tävling fanns en väntelista. Då är det verkligen inte bra att anmälda skyttar som uteblir inte har avanmält sig. Avanmälan sker, före anmälningstidens utgång, i kalendern, därefter skriv till info@lsf.nu