20 sept kl 14 halv helmatch, grill inställd

Sördagen den 20 sept kl 14 halv helmatch, anmälan genom  kalender. Efter skyttet  bjuder föreningen, vid tjänlig väderlek,   på grillkorv efter skyttet, även vegetarisk dito kommer finnas. Frivilliga att hjälpa till med grillen sökes, skriv till info@lsf.nu

Edit; då intresse för grill, i vart fall att hjälpa till (endast en har anmält härtill) är lågt så inställes grillaktiviteten, skytte dock som planerat