Skytteformer

Pistol

Föreningen sysslar mest med precisionsskytte med C-vapen (.22) på 25m håll.

10-ringad pistoltavla

Om inte annat anges avser ”serie” en vanlig 5-skotts precisionsserie på standardtavla på 25m avstånd.

Föreningen använder sig av sin egenutvecklade digitala markeringsprogram p1 för att hålla reda på tävlingsresultaten i realtid.

A mot B mot C

Blandade vapengrupper där vissa grupper får extrapoäng jämfört med andra.

  • En provserie och därefter 6 tävlingsserier.
  • A-vapen får 3 extrapoäng per serie.
  • B-vapen får 1 extrapoäng per serie.

C-vapen får inga extrapoäng.

Fält

Antal tavlor och skott varierar per tävling. Skjuts vanligtvis på längre håll än 25m.

Månadstävling

En provserie och därefter 6 tävlingsserier.

Månadstävlingen hålls en gång i månaden och de bästa tre resultaten under året sammanställs.

Poängfält

En provserie på standardtavla. Sedan byts tavla till en fälttavla med fyra olika figurer.

Poängfält tavla

Först skjuter man sex skott i varje figur med en hand, sedan markering.

Sedan skjuter man samma sak med en eller två händer, sedan markering.

Veteran Special

En provserie och därefter 6 serier.

Skyttar som har fyllt 55 år får en extra poäng per serie.

Skyttar som har fyllt 65 år får två extra poäng per serie.

 

Gevär

300m

Stor gevärstavla används.

En provserie på fem skott med markering mellan varje.

Sedan tre tävlingsserier på fem skott. Markering mellan serierna.

Det skjuts två gevärsklasser: diopter och utan stöd, vanligtvis i 6.5x55mm, och kikarsikte med stöd, valfri kaliber som når 300m.