Rikstävling på hemortens bana

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen de s k Rikstävlingarna. Du som vill deltaga, skriv en rad senast 2017 02 15 till info@lsf.nu (vänligen använd inte annan e post adress) med angivande av vilken/vilka vapenklass/er du vill deltaga i, A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 60 kr per klass med eget vapen. Avgiften betals vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Medlemsavgiften år 2017

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2017.

Vi introducerar vissa förändringar i betalningsrutiner jämfört med tidigare år. Här är en kortfattad sammanfattning. Den förhöjda medlemsavgiften till LSF beror på kraftigt förhöjda bokningsavgifter för LSF från MSG, dessutom har Malmö skyttegille höjt avgiften för brukarekort från 500 till 700 kr

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2017 års avgift betalas först i början på 2017)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2017) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2017) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2017-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift 700 kr för brukarekort faktureras direkt från Malmö Skyttegille

Gott Nytt Skytteår

Idag den 27 dec hade LSF sina sista tävlingar för året. LSF ber att få tacka alla våra skyttar för det förflutna året och för ert deltagande på våra träningar/tävlingar. Vi hoppas på återseende nästa år och då gärna redan den 1 januari 2017 kl 14.00 (månadstävling). Synpunkter och kommentarer på träningar/tävlingar eller skytte i allmänhet, skriv gärna en rad till info@lsf.nu. Glöm inte LSFs årsmöte den 17 februari 2017, kl 19.00. Motioner, som ju är till för att diskuteras och beslutas på årsmötet, skall inlämnas senast en månad före årsmötet.

GOTT NYTT SKYTTEÅR tillönskas Er alla

Klass 3 skyttar

Anders H och Arne J har under 2016 klarat tre s k standardpoäng i FÄLT

Marius M och Ola M har under 2016 klarat tre s k standardpoäng i BANA

vilket innebär att de är klass 3 skyttar för 2017, dvs kvalificerad för PistolSM 2017, GRATTIS

20 nov kl 16.00 kurs i vapenvård INSTÄLLD

Söndagen den 20 nov 16-18 enklare kurs i vapenvård i Lundahuset på Spillepeng. Utbildningen börjar efter FM i gevär

Vill du deltaga, skriv en rad senast en vecka innan till info@lsf.nu, detta gäller alla som vill deltaga, dvs även de tidigare lämnat intresseanmälan

Edit; eftersom mindre än hälften av dem som förhandsanmält intresse för kusen verkligen anmält sig till denna blir kursen inställd

Extra föreningsmöte

Söndagen den 18 sept ca kl 15.30 extra föreningsmöte. Mötet äger rum efter 50 meterstävlingen i samband med den grill som föreningen bjuder på. Mötet har endast en punkt på dagordningen, val av en ny styrelseledamot sedan en styrelseledamot, till lika tävlingssekreterare, bett få avgå.