Framtida skytte

Styrelsen har haft möte idag för att diskultera det framtida skyttet, nu när allt skytte måste ske från gräsmattan på 50 metersbanan. Eftersom LSF tidigare haft samma problem och skyttet då fungerade bra på 50 metersbanan kommer 2020 års skytte ske som vanligt, dock måste skyttarna i skjutlag 1 komma i mycket god tid för att hjälpa till att bygga upp banan, vi kommer ha 12 skjutplatser till förfogande per skjutlag. Problemet just nu är dock brist på skjuttider, MSG har bokat 3 st  av de tillgängliga 4 st  tvåtimmars pass lördag-söndag och återstående skjuttid bokats av annan förening. LSF kommer försöka förhandla med MSG om gemensam aktivitet så att även vi kan ha skjutpass under den riktigt mörka årstiden.