Kretstävlingar

Anmälan till kretstävlingar sker induvuduellt genom Web_shooter. Betalning föreningsvis, varvid den enskilda betalar till Kimmo V, för hans vidarebefordran till kretsen. (Kimmo träffas oftast på våra tävlingar  för frågor och info om det praktiska vid betalning)

Inte bra

Vid dagens tävling fanns en väntelista. Vid tävlingen uteblev några skyttar utan att ha avanmält sig. Detta är inte bra.

Föreningsintyg

På grund av en aldrig sinande ström av frågor om  föreningsintyg  redovisas här de av årsmötet 2019 03 01 fastställda reglerna (gäller enhandsvapen, ej svartkrut)

Regler för föreningsintyg. Det skyttens huvudklubb (dvs den man tävlar för externt)som utfärdar föreningsintyg. Första intyg efter tidigast 6 månaders aktivt skytte, därefter nästa föreningsintyg efter 6 månaders aktivt skytte från förra intyget, osv för ytterligare vapen 6 månader mellan intygen. Dock mycket aktiv skytt med påtagligt kretsskytte kan, efter 12 månaders aktivt skytte, få ytterligare ett intyg, dvs 2 intyg samtidigt. Föreningen måste dock alltid intyga skyttens behov av vapen.

Medlemsavgift 2020

 

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2020.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2020 års avgift betalas först i början på 2020)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2020) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2020) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2020-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort  900 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2020

Framtida skytte

Styrelsen har haft möte idag för att diskultera det framtida skyttet, nu när allt skytte måste ske från gräsmattan på 50 metersbanan. Eftersom LSF tidigare haft samma problem och skyttet då fungerade bra på 50 metersbanan kommer 2020 års skytte ske som vanligt, dock måste skyttarna i skjutlag 1 komma i mycket god tid för att hjälpa till att bygga upp banan, vi kommer ha 12 skjutplatser till förfogande per skjutlag. Problemet just nu är dock brist på skjuttider, MSG har bokat 3 st  av de tillgängliga 4 st  tvåtimmars pass lördag-söndag och återstående skjuttid bokats av annan förening. LSF kommer försöka förhandla med MSG om gemensam aktivitet så att även vi kan ha skjutpass under den riktigt mörka årstiden.

Resultatet månadstävling 3 nov

Resultatet från månadstävlingen den 3 november har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden, något pappersprotokoll upprättades tyvärr inte (årets enda tävling utan pappersprotokoll !!). Ni som deltog i tävlingen slipper avgift vid er nästa tävling (skriv  ”3/11”  i betalkolumnen)

Edit: Har nu fått fram förenklat resultat (med hjälp av en bild som en av skyttarna klurigt nog tagit av resultatlistan under skyttet – tack A B för fint arbete) från tävlingen, se hemsidan. Avgiftsbefrielsen enligt ovan kvarstår.

Förbundsavgiften för 2019 (innevarande år)

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2019 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2019 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2019, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 10 november 2019 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).