Förbundsavgiften för 2019 (innevarande år)

Till Samtliga medlemmar i LSF

Angående förbundsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet för år 2019 (OBS innevarande år)

Denna betalningsuppmaning gäller INTE följande
a) de nybörjare som år 2019 betalt en ”ett i allt” avgift som täcker utbildningen, bankortet till  MSG samt Förbundsavgiften.
b) de medlemmar som även är medlemmar i annan skytteförening och där denna skytteförening BETALAR IN förbundsavgiften
c) de medlemmar i LSF som inte varit på skjutbanan under 2019, dvs de som inte skjutit pistol under innevarande år alls.

Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ , till vilket Limhamns skytteförening är ansluten, debiterar varje år en avgift för AKTIVA skyttar på 270 kr. Avgiften debiterar Pistolskytteförbundet i efterhand eftersom endast aktiva skyttar under året behöver betala förbundsavgiften, därför kommer denna betalningsuppmaning nu.

LSF ber därför de av er som inte är undantagna enligt punkt a-c enligt ovan att SENAST  den 10 november 2019 betala in 270 kr till Plusgirokonto 147787-6 (dvs. till Limhamns Skytteföreningens konto).

Svartkrut hos LSF

Svartkrutsvapen (enhands) tillverkade efter 1890 (replika) är licenspliktiga så att om man har guldfordringar klara för t ex c vapen är det ok att få licens på en replika. LSF har i och för sig ett en kammarladdad svartkrutsrevolver som föreningsvapen, dock förbjuder MSG skytte med svartkrutsvapen om skytten inte är medlem i Svartkrutsfrederationen (under åberopande av en ansvarsförsäkring som SSSF har och LSFs argument att en vanlig hemförsäkring har en ansvarsförsäkring som även gäller vid svartkrutsskytte hjälpte inte). Det finns dock en del svartkrutsskytte på andra skjutbanor i Skåne där medlemsskap i SSSF inte fordras. Är någon trots allt intressertad av svartkrutsskytte, skriv till info@lsf.nu för mer info.

17 aug magnumtävling + 50 metersskytte

17 aug magnumtävling + 50 metersskytte valfritt enhandsvapen, valfri skjutställning (dock utan externa stöd), några magnumvapen till utlåning, begränsat antal platser, därför först till kvarn, den som vill ha magnumlånevapen skriv till info@lsf.nu

Lundaskottet, lagbrons

Styrelsen har beslutat att LSF skall försöka sätta föreningen lite mer på skyttekartan genom att ställa upp med skyttelag i kretstävlingar och högre tävlingar. Genom Mats B och Maria B fick LSF lagbrons (av 9 lag) i den nationella tävlingen, Lundaskottet, tävling där både A och B och C vapen avvänds av alla deltagare. GRATTIS

21 juni, 28 juni och juli

Inget fredagsskytte 21 juni, midsommar, 28 juni skulle varit skytte men hela banan bokad – hela veckan – pga  något SM. Juli månad, som semestermånad,  är av tradition egentligen skyttefri  men begränsat skytte kommer ändå äga rum, följ därför hemsidan

Reservlista Rikstävling 6 juni

6 juni kl 08.00 sista möjligheten att skjuta rikstävling på hemortens bana. Då det verkar som om allla som beställt skjutkort inte kommer deltaga i tävlingen  finns möjlighet att skriva upp sig på reservlista. Tävling 6 juni kl 08.00, kostnad (eget vapen 60 kr), lånevapen 110 kr). Först till kvarn … Skriv till info@lsf.nu om du vill upp på reservlista (gäller även årets nybörjare)