Mästerskap i Svartkrut

Maria B har på SydSvenska Mästerskapen i svartkrut  fått Brons i klass Kuchenreuter (93 p),   

Mara B har i SM i svartkrut fått Silver i klass Kuchenreuter (91p), GRATTIS

Svenska Svartkrutsfederationen har en rankinglista (tre bästa externa tävlingar under året) för 2022

Maria B; 1:a klass Ruger,  2:a klass Kuchenreuter, 5:a klass Mariette

Intresserad börja skjuta svartkrut, tala med Maria

Rikstävling 20 o 22 maj

22 och 22 maj, samtidigt som vet spec resp A B C tävling,  kan rikstävlingen skjutas, särskild förhandsanmälan behövs ej, tävla kan dock bara de skyttar som tidigare anmält sig till rikstävling. Detta är sista rikstävlingstillfället

Nybörjarträning 7 maj

Lördagen den 7 maj kl 08.45 nybörjartäning (50 metersbanan) för er som ännu efter träningen den 1 maj inte klarat bronsfordringarna (3 presionsserier minst 34 + 3 tillämpningsserier). Anmälan snarast efter den 1 maj till info@lsf.nu, begränsat antal platser

Detta tillfälle är nu fullbokat

18 april pistoltävling ”efter ägget”

Då tävlingar 22 o 24 inställda pga större evenemang på skjutbanan läggs tävling in  måndagen den 18  april (röd dag) kl 15.00 resp kl 16 pistoltävling. ”efter ägget”, 7 serier med lite annorlunda priser, tillbehör efter ägget. Skyttar med egen licens tävlar kl 15, övriga, tävlar kl 16. Begränsat antal platser, först till kvarn …

Introduktionsmöte nybörjare

Fredagen den 1 april 2022 kl 18.00 är det allmänt introduktionsmöte för nybörjare i Stora paviljongen, Spillepeng, Västkustvägen i Malmö, för mer info se under fliken ”nya medlemmar”. Förhandsanmälan behövs inte men tag  med det s k polisintyget, (beställ intyget i god tid) länk under fliken ”nya medlemmar”. Välkomna. Betalning av första årets fasta avgifter, 1 850 kr,  kan endast ske i samband med introduktionsmötet den 1 april, antingen med swish (helst) eller  kontant, detta eftersom utbildningsmaterialet lämnas ut denna dag. Utbildning som sådan bl a 8 april kl 18 och 10 april kl 18.  Utbildning på skjutbana 17 april kl 15.00 och 24 april kl 15.00. Läs igenom utbildningshäftet innan teoriutbildningen börjar. För medlemskap är personlig närvaro den 1 april nödvändig. Fyll gärna i Ansökan_om_medlemskap_LSF och ta med.

Edit; utbildning 2 på skjutbanan flyttad från 24 april till 1 maj kl 15

Rikstävling hemortens

Svenska Pistolskytteförbundet ordnar årligen den s k Rikstävlingen på hemortens bana. Du som vill deltaga,  gå till kalendern den 30 mars, sista anmälningsdagen, och gör anmälan. Skytte i klass A vapen, B vapen resp C vapen. Endast C vapen finns till utlåning. Tävlingarna äger rum i maj månad men denna tidiga anmälningstid beror på att deltagandet måste förhandsanmälas till förbundet. Startavgift 90 kr per klass med eget vapen. Avgiften betalas vid tävlingstillfället. Anmälan bindande.

Medlemsavgift 2021

 

Till alla LSF medlemmar (gäller endast nuvarande medlemmar)

Nu är det dags att betala årsavgift för 2021.

 • Årsavgiften betalas i början på innevarande år (t.ex. 2021 års avgift betalas först i början på 2021)
 • Inga pappersinbetalningskort skickas till medlemmar
 • Inga fysiska medlemskort skickas till medlemmar efter betalning
 • Ett elektroniskt medlemskort skickas till varje medlem efter betalning
 • Betalningen sker enligt följande:
  • Plusgirokonto: 147787-6
  • Summa: 300 SEK (gäller 2021) aktiv skytt
  • Summa 200 SEK (gäller 2021) stödmedlem
  • Sista betalningsdag: 2021-01-15
  • Ange i meddelandefält för vem betalningen avser med för- och efternamn. Detta är viktigt!!! Annars har vi ingen möjlighet att registrera betalningen.
  • Avgift  för brukarekort  900 kr faktureras direkt från Malmö Skyttegille
  • Förbundsavgift, 270 kr,  debiteras i slutet av året för skyttar som varit aktiva under 2021

26 sept FM Gevär 300 meter

Lördagen den 26 sept kl 14, FM Gevär (ej kikarsikte), bokning genom kalendern. Hoppas alla gamla gevärsskyttar kan vakna upp och komma till detta första FM i gevär  på riktigt många år