Rikstävling 20 o 22 maj

22 och 22 maj, samtidigt som vet spec resp A B C tävling,  kan rikstävlingen skjutas, särskild förhandsanmälan behövs ej, tävla kan dock bara de skyttar som tidigare anmält sig till rikstävling. Detta är sista rikstävlingstillfället