Problemet med skyttar som uteblir eller avanmäler sig sent

Problemet med skyttar som uteblir eller avanmäler sig sent har medfört att styrelsen tvingats införa avgifter enligt följande;

Skyttar som uteblir helt, eller avanmäler sig sent, är ett stort problem för föreningen eftersom detta medför ett onödigt och tidskrävande administrativt merarbete, att skyttar på väntelista inte får skjuta pga att banan är fullbokad samt att vapen släpas till skjutbanan helt i onödan. För att motverka detta problem gäller följande:
Skytt som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång betalar 50 kr i avgift för sen avanmälan
Skytt som ej avanmäler sig eller avanmäler sig senare än 3 timmar före den första gruppens starttid, betalar 100 kr i avgift för sen avanmälan.
Skytt som mer än enstaka gång  avanmäler sig sent eller uteblir helt kan, efter beslut av föreningens styrelse, få erlägga dubbel straffavgift för framtida förseelser eller stängas av från deltagande i föreningens aktiviteter under en viss tid.
Innan avgift är betald kan man inte anmäla sig till ny aktivitet

Friska förslag efterfrågas

Vad skall LSF göra när personer bara uteblir från bokade tider. Detta medför inte bara oordning i redovisningssystemet utan kan även orsaka att skyttar på väntelista aldrig får en skjutplats. Skriv till info@lsf.nu

Edit; vid tävlingen 15 maj saknades 3 personer  i förhållande till anmälningslistan, en avanmälde sig per e post, ok, en avanmälde sig per telefon, halvt ok,  en bara uteblev, ej ok. pga avanmälan per e post kunde reserv tas in.

Klass 3 skyttar år 2021

Fält: Anders H  har under 2020 klarat tre s k standardpoäng

Bana: Maria B har under 2020 klarat tre s k standardpoäng

vilket innebär att de är klass 3 skyttar för år 2021, dvs kvalificerad för PistolSM 2021, GRATTIS

Någon, som tävlar för LSF, som saknar sig i listan, vänligen skriv en rad

Rikstävling på hemortens bana

Lördagen den 9 maj kl 08.00 Rikstävling på hemortens bana, endast en vapengrupp, helst c vapen,  endast tidigare förhandsanmälda skyttar kan deltaga, anmälan senast torsdag kl 08

Edit, den 8 maj kan rikstävling skjutas samtidigt som A m B m C tävlingen och på FM c vapen den 17 maj

Edit, den 31 maj kl 17 sista möjlighet skjuta rikstävlingen

Nybörjare – Skärpning

Att inte kunna komma på all vår utblkidning är en sak, men att boka in sig på utbildning och sedan utebli är inte bra. Detta medför att vi måste boka in funktionärer med vapen, som måste komma helt i onödan.  Nästa träning 1 maj kl 17, har du inte redan anmält dig så gör det senast 25 april.

Kretstävlingar

Anmälan till kretstävlingar sker induvuduellt genom Web_shooter. Betalning föreningsvis, varvid den enskilda betalar till Kimmo V, för hans vidarebefordran till kretsen. (Kimmo träffas oftast på våra tävlingar  för frågor och info om det praktiska vid betalning)

Inte bra

Vid dagens tävling fanns en väntelista. Vid tävlingen uteblev några skyttar utan att ha avanmält sig. Detta är inte bra.

Föreningsintyg

På grund av en aldrig sinande ström av frågor om  föreningsintyg  redovisas här de av årsmötet 2019 03 01 fastställda reglerna (gäller enhandsvapen, ej svartkrut)

Regler för föreningsintyg. Det skyttens huvudklubb (dvs den man tävlar för externt)som utfärdar föreningsintyg. Första intyg efter tidigast 6 månaders aktivt skytte, därefter nästa föreningsintyg efter 6 månaders aktivt skytte från förra intyget, osv för ytterligare vapen 6 månader mellan intygen. Dock mycket aktiv skytt med påtagligt kretsskytte kan, efter 12 månaders aktivt skytte, få ytterligare ett intyg, dvs 2 intyg samtidigt. Föreningen måste dock alltid intyga skyttens behov av vapen.

Framtida skytte

Styrelsen har haft möte idag för att diskultera det framtida skyttet, nu när allt skytte måste ske från gräsmattan på 50 metersbanan. Eftersom LSF tidigare haft samma problem och skyttet då fungerade bra på 50 metersbanan kommer 2020 års skytte ske som vanligt, dock måste skyttarna i skjutlag 1 komma i mycket god tid för att hjälpa till att bygga upp banan, vi kommer ha 12 skjutplatser till förfogande per skjutlag. Problemet just nu är dock brist på skjuttider, MSG har bokat 3 st  av de tillgängliga 4 st  tvåtimmars pass lördag-söndag och återstående skjuttid bokats av annan förening. LSF kommer försöka förhandla med MSG om gemensam aktivitet så att även vi kan ha skjutpass under den riktigt mörka årstiden.