Kurs i vapenvård?

LSF överväger att ordna lite kurs i vapenvård. Innan kursen ordnas vill styrelsen utreda intresset för sådan kurs. Skriv snarast en rad om du är intresserad till info@lsf.nu. Ditt brev är på intet sätt någon bindande anmälan till kurs.

Edit; Många intresserade så kursen kommer äga rum lite senare, bevaka hemsidan så du kan slutligen anmäla dig till kursen.

Klubbkläder?

LSF överväger att skaffa klubbkläder till försäljning. Eftersom intresset för klubbemblemet (att sys på egen väst etc) har varit litet gör vi först en liten (icke bindande) förfrågan om det finns intresse av väst och/eller jacka. Skriv en rad innan midsommar till info@lsf.nu (gärna i samband med vapenbeställning till tävlingen ”till sillen” den 24 juni kl 10.15)

Edit: På grund av det mycket ringa intresse för klubbkläder kommer sådana f n inte anskaffas för försäljning.

Pistolkortsutbildning

I mitten på april 2016 sker pistolkortsutbildning för våre nya medlemmar. De av LSF tidigare medlemmar som inte har pistolskyttekort är välkomna på denna utbildning. Om du vill deltaga i denna utbildning, skriv en rad senast 1 april till info@lsf.nu. Detta gäller således inte de som kommer på introduktionsmötet den 8 april, ni anmäler er i särskild ordning på introduktionsmötet.

Dokumentation

Nya regler för licensansökan/förnyelse kan komma i år. Hur dessa blir vet vi inte just nu. Däremot vore det klurigt om alla enskilda skyttar redan nu börjar föra egen logg över samtliga träning/tävlingstillfällena och de vapen som använts.

Ragnar E är avliden

Vår ende hedersmedlem, Ragnar, har avlidit denna dag. Vi beklagar djupt hans bortgång. Han var en av stöttepelarna i föreningen under en mycket lång tid, har tävlat för föreningen i över 50 år. Ragnar har dessutom varit styrelsemedlem under många år och varit verksam som sådan fram till sitt frånfälle. Hans minne kommer vara levande hos oss.