Skjutplatser vid tävlingar

Eftersom vi numera får räkna med att hela skytteåret 2019 endast ha 16 skjutplatser till förfogande och p g a det glädjande stora intresset för våra tävlingar håller styrelse nu på att ta fram ett bokningssystem för att minska väntetiderna. Styrelsen hoppas ha systemet igång senast när våra nya skyttar kommer igång på skjutbanan under april månad.