Arbetsgrupp för gevärssektionen

Uppdatering 2019-03-22: Arbetsgruppen nedlagd efter avslutat arbete. Förslaget avslogs av styrelsen.

Styrelsen önskar utse en arbetsgrupp för att jobba med gevärssektionens framtid.

  • Vad ska det drivas för gevärsskytte?
  • Hur ofta?
  • Ska det drivas gevärsskytte alls?

Arbetsgruppen förväntas diskutera olika alternativ och sedan presentera färdiga förslag till styrelsen.

Förslagen måste kunna genomföras på MSG och gevärssektionen kommer efteråt behöva vara självgående (styrelsen skall inte belastas med mer arbete).

Kontakta tavlingssekreterare@lsf.nu för att bli tillagd i diskussionsgruppen.

Löpande uppdateringar om och från gruppen publiceras på sidan för gevärsarbetsgruppen.