Årsmötet

I söndags den 14 mars kunde vi genomföra ett corona anpassat årsmöte utomhus . Inga motioner hade inkommit som skulle behandlas.

Ny ordförande, Gary A, valdes på 1 år. Ny kassör, Kjell H, valdes på 2 år. Rafid K omvaldes som tävlingssekreterare på 2 år. Vice ordförande Daniel H och sekreterare Mikael O valdes förra året på 2 år och sitter kvar 1 år till. Igor E, Kimmo V, Tomas Ö och Tony S valdes som suppleanter. Vi tackar Paul B, Sten B och Anders H för många års gediget styrelsearbete i vår förening.

Styrelsen förslag att välja Paul B, Maria B och Göran B som hedersmedlemmar bifölls enhälligt.