Straffavgifter vid sen avanmälan

För att underlätta uppföljningen av inbetalningarna av straffavgifterna vid sen avanmälan har styrelsen beslutat att justera beloppen. Följande belopp gäller framöver.

Avanmälan efter anmälningstiden har gått ut (48 timmar innan tävlingsstart) men tidigare än 3 timmar innan tävlingsstart: 55 kr

Avanmälan senare än 3 timmar innan tävlingsstart eller att utebli helt utan att meddela: 105 kr

Straffavgift skall alltid swishas till LSF nr 1236301709