Pistolkortsutbildning

I mitten på april 2016 sker pistolkortsutbildning för våre nya medlemmar. De av LSF tidigare medlemmar som inte har pistolskyttekort är välkomna på denna utbildning. Om du vill deltaga i denna utbildning, skriv en rad senast 1 april till info@lsf.nu. Detta gäller således inte de som kommer på introduktionsmötet den 8 april, ni anmäler er i särskild ordning på introduktionsmötet.

Dokumentation

Nya regler för licensansökan/förnyelse kan komma i år. Hur dessa blir vet vi inte just nu. Däremot vore det klurigt om alla enskilda skyttar redan nu börjar föra egen logg över samtliga träning/tävlingstillfällena och de vapen som använts.

Ragnar E är avliden

Vår ende hedersmedlem, Ragnar, har avlidit denna dag. Vi beklagar djupt hans bortgång. Han var en av stöttepelarna i föreningen under en mycket lång tid, har tävlat för föreningen i över 50 år. Ragnar har dessutom varit styrelsemedlem under många år och varit verksam som sådan fram till sitt frånfälle. Hans minne kommer vara levande hos oss.